Sökning: "barnkonvention och svensk lagstiftning"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden barnkonvention och svensk lagstiftning.

 1. 1. Lagförändringen som kan förändra idrottens elitförberedande verksamheter : En kvalitativ studie om hur barnrättsexperter inom idrotten och elitförberedande fotbollsföreningar resonerar kring barnkonventionens inkorporering i svensk lagstiftning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Tom Stahre; Viktor Bobin; Hanna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :selektering; barnrätt; barnkonvention och svensk lagstiftning; nyinstitutionell teori.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur barnkonventionens inkorporering i svensk lagstiftning kan påverka elitidrottens verksamheter. Studien tog sin utgångspunkt i nyinstitutionell teori som syftar till att förklara sambandet mellan resultatet och de olika villkoren som påverkar inträdet av lagstiftningen. LÄS MER

 2. 2. Barnkonventionen blir Svensk lag : En studie som undersöker de förväntade förändringarna

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Thorén; [2019]
  Nyckelord :Incorporation of the Convention on the Rights of the Child; clarification of children s rights; children as carriers of rights; political liability relief and a change of peoples vision; Inkorporering av barnkonventionen; insatser för inkorporering av barnkonventionen; tydliggörande för barnens rättigheter; barn som rättighetsbärare; politisk problemdumpning och synvända;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilka förändringar som förväntas av en inkorporering av Förenta Nationernas barnkonvention i svensk lagstiftning. Sveriges riksdag röstade sommaren år 2018 igenom regeringens förslag om att inkorporera barnkonventionen, vilket innebär att konventionen blir svensk lag. LÄS MER

 3. 3. Tvångsomhändertagna ungdomars upplevelser av delaktighet och bemötande i kontakten med socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Linus Serholt; Olle Eklid; [2018]
  Nyckelord :LVU; tvångsvård; ungdomar; upplevelse; delaktighet; bemötande; socialtjänsten;

  Sammanfattning : Tvångsvård, i form av akutplacering på särskilda ungdomshem, syftar till att bryta ett destruktivt beteende och möjliggöra socialtjänstens vidare vårdplanering. Studiens syfte är att studera akutplacerade ungdomars upplevelser av delaktighet och bemötande i kontakten med socialtjänsten, hur dessa upplevelser påverkar ungdomarna samt hur de definierar en idealbild av delaktighet och bemötande under vård och behandling. LÄS MER

 4. 4. Barnpornografibrott - en studie om barns rättsliga ställning vid barnpornografibrott

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Iva Ladan; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; barnpornografibrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When a child pornography crime is committed, it means that a child has been subjected to sexual abuse. The abuse has been documented and can be spread. In Swedish law, child pornography crime does not constitute a sex crime; instead, it is a crime against public order. LÄS MER

 5. 5. Psykiatrisk tvångsvård och barnets bästa - Genomgång av aktuell lagstiftning och dess tillämpning vid tvångsvård av minderåriga med självskadebeteende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Thea Arvidsson; [2015]
  Nyckelord :Förvaltingsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar frågeställningarna kring den lagstiftning som gäller vid tvångsvård av minderåriga med allvarligt självskadebeteende, hur de samverkar vid tillämpning och hur de fungerar ur en rättssäkerhetsaspekt. Uppsatsen berör huvudsakligen förhållandet mellan lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt FN:s barnkonvention, i huvudsak artikel 3 som anger principen om barnets bästa. LÄS MER