Sökning: "barnkultur genus"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden barnkultur genus.

 1. 1. Fina prinsessor är inte tjocka! : - en analys av kroppsideal i Disneyfilmer

  M1-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emmely von Appen-Engström; Jane Brennhagen; [2020]
  Nyckelord :Barn; film; förskola; genus; hudfärg; kropp; performativitet;

  Sammanfattning : Eftersom The Walt Disney Company är en stor producent av barnkultur kan det vara av intresse att analysera hur detta filmbolag framställer karaktärernas kroppar i sina filmer. Detta för att få en insyn i vilka olika kroppsideal som barn möter. LÄS MER

 2. 2. Populärkultur i förskolan? : En studie om hur populärkulturen kan förstås och problematiseras i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Agnes Gunnarsson; Isabelle Sjölund; [2020]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; populärkultur; barns kultur; barnkultur; identitet; subjektskapande; habitus; kapital;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap om populärkulturens plats i förskolan genom att synliggöra och diskutera vad sex förskollärare uttrycker om populärkultur. Tidigare forskning visar att populärkulturen ej får ta särskilt stor plats inom förskolan, framför allt då populärkultur problematiseras och det finns en strävan efter den så kallade finkulturen inom förskolan. LÄS MER

 3. 3. Klänningens betydelse från Pippi Långstrump till Greta Gris : En genusstudie av de populäraste barnserierna på Svt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Amanda Karlsson; Kristian Larsson; [2020]
  Nyckelord :Barnkultur; barnserier; femininitet; genus; könsroller; maskulinitet; multimodal analys; normer;

  Sammanfattning : Att genus skapas genom ett socialt samspel och genom interaktion med andra är något som mycket forskning visar på. I denna uppsats har vi studerat tre av de populäraste serierna för barn på svensk television. Genom att använda oss av en multimodal analysmodell så har vi kunnat få syn på en mängd olika data i serierna. LÄS MER

 4. 4. De osynliga förväntningarna om vem och vad jag är - En studie om hur kön skapas genom yttre attribut och föremål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johanna Strand; [2019]
  Nyckelord :barnfilm; diskursanalys; genus; könsmarkörer; könstillhörighet; normer; sterotyper;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att studera hur kön relateras till intresse i populära barnfilmer, med intresse menar jag yrke/hobby/föremål/egenskaper. För att utveckla kunskap av hur de osynliga förväntningarna och normer som existerar förmedlas via film. Detta studerade jag med en diskursanalys av tre populära filmer i dagens barnkultur. LÄS MER

 5. 5. Trassliga genus – dags att röja! – Genusrepresentationer i två Disneyfilmer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nilsson Rebecca; Lau Mabel; [2019]
  Nyckelord :barn; disney; genus; judith; butler; kön; performativitet; textanalys;

  Sammanfattning : Då Disney är en storproducent inom barnkultur kan det vara av intresse att undersöka hur de har framställt karaktärer i sina filmer. Studien fokuserar specifikt på hur genus och kön framställs i två nutida Disneyfilmer då filmerna ger en kontemporär bild på Disneys syn på genus och kön. LÄS MER