Sökning: "barnkultur"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet barnkultur.

 1. 1. Nationell identitet i populärhistoriska böcker för barn mellan 1962 och 1993

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Agnes Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Historiebruk; populärhistoria; barnkultur; stormaktstiden; nationell identitet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how national identity is expressed in popular history books for children. The source material consists of five popular history books from between 1962 and 1993. The books have been analysed using the method of conceptual history. LÄS MER

 2. 2. Gemensam upplevelse en förutsättning : föräldrars konstnärliga upplevelse av kultur skapat för den allra yngsta publiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Britta Forslund; [2017]
  Nyckelord :spädbarn; föräldrar; kultur för de yngsta; gemensam upplevelse; konstnärlig kommunikation; delaktighet; konstnärlig upplevelse; barnkultur;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån ett konstnärligt perspektiv, beskriva nyblivna föräldrars upplevelse och känsla av delaktighet när de tillsammans med sitt barn uppsöker kultur utformat för de allra minsta individerna, upp till 2-års ålder. Fem halvstrukturerade kvalitativa intervjuer på omkring en timme vardera, genomfördes med fem pappor som alla besökt ett flertal olika kulturaktiviteter tillsammans med sitt lilla barn. LÄS MER

 3. 3. Alla tricks är tillåtna : barnbibliotekariers syn på verksamheten för barn

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Katarina Blom; [2017]
  Nyckelord :children´s librarians; play; participation; child´s perspective; children´s culture; biblioteks- och informationsvetenskap; ABM; institutionell teori; barnbibliotekarier; barnverksamhet; folkbibliotek; delaktighet; instrumentell kultur; autotelisk kultur; lek; barns kultur; barns perspektiv; barnkultur; barnperspektiv; public library; instrumental culture; autotelic culture; institutional theory; ALM; library and information studies; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : On an overall level this master thesis aims to illustrate the main assignment of the public library regarding activities for children, in the range between educator and culture intermediaries. I´m using the Danish researcher in children´s culture, Beth Juncker, and her perspectives on instrumental culture and autotelic culture to explore where the activities at public libraries belong. LÄS MER

 4. 4. Fläskkorvsmetodiken : Progressiva pedagogiska idéer kring barn, musik och kreativitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Erik Petersson; [2016]
  Nyckelord :barnkultur; barnmusikverksamhet; barnperspektivet; musik i förskolan; musikpedagogik; progressiv pedagogik; reformpedagogik; fläskkorv;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie av de pedagogiska idéer som legat till grund för barnmusikverksamheten ”Farbror Fläskkorvs Musikverkstad”. Verksamheten bedrevs huvudsakligen i Stockholms innerstad mellan 1985 och 2007 och tusentals förskole- och fritidshemsbarn har kommit i kontakt med den. LÄS MER

 5. 5. Den lekfulla metoden : En studie om socionomers upplevelser i arbete med tejping

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Merav Eshed Nilsson; Mikael Vidström; [2016]
  Nyckelord :Barnperspektiv; delaktighet; maktobalans; barns berättelse;

  Sammanfattning : Tejping är en gestaltningsmetod som används inom skilda verksamheter inom socialt arbete som bedriver utredning respektive behandling och som utgörs av socialarbetare som arbetar med barn. En metod som bygger på externalisering genom gestaltning och som möjliggör för utövarna att mötas kring en situation eller händelse. LÄS MER