Sökning: "barnleksaker"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet barnleksaker.

  1. 1. Reproduktionsstörande ftalater i hundleksaker på den svenska marknaden

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Författare :Sandra Nohrborg; [2015]
    Nyckelord :ftalater; hundleksaker; reproduktionstoxicitet; reproduktion; antiandrogena substanser; endokrinstörande ämnen;

    Sammanfattning : Ftalater är benämningen på en grupp kemikalier som används som mjukgörare i olika material. Ett av de vanligaste användningsområdena är som mjukgörare i polyvinylplast (PVC) vilket är ett material som används till många produkter, till exempel leksaker. LÄS MER