Sökning: "barnlitteraturen"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet barnlitteraturen.

 1. 1. ”Det är bra att ha tråkigt.” - en narrativanalys av genus och makt i barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Wilhelm Olofsson; Therese Schlegel; [2019]
  Nyckelord :Barnlitteratur; Femininitet; Genus; Händelseförlopp; narrativanalys; makt; maskulinitet;

  Sammanfattning : Uppsatsen menar att undersöka vilka aspekter av genus och makt som kan ses i händelseförlopp i bilderböcker som konsumeras av barn i åldern 0–6. Bilderböcker kan ha stor inverkan på barns syn på genus (Peterson & Lach, 1990) och eftersom en del av en förskollärares yrkesroll är att motverka traditionella könsmönster (lpfö 16) vill vi undersöka just hur genus som presenteras för barn i händelseförloppen samt hur makt mellan vuxna och barn framställs. LÄS MER

 2. 2. Nils Holgersson och synen på barn, barndom och nationen: en komparativ studie av hundra års utveckling i Sverige och den engelskspråkiga världen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Evelina Kallträsk; [2019]
  Nyckelord :Nils Holgersson; Selma Lagerlöf; barndomen; barn; nationen; barndomens historia; synen på; childhood; children; nation; views of; föreställd läsare; föreställd gemenskap; implied reader; imagined communities; barnlitteratur; children s literature; komparativ studie; comparative study; översättning; translation; History and Archaeology; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Children’s literature is an underused source for historical studies even though children’s books have great potential to give us insights into the time in which they were written. This is especially true when it comes to views of children and childhood which makes children’s literature a good way into the complex history of childhood. LÄS MER

 3. 3. Genusroller i barnlitteraturen : En kvalitariv bild och textanalys av hur bilderböcker utgivna under 2000-talet bryter normer

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Therese Emilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Förskollärarens arbete med barnlitteratur : En studie om genuspedagogik i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Carlén; Jennifer Shaw Seger; [2019]
  Nyckelord :barnbok; norm; könsroll; genus; förskola;

  Sammanfattning : Inledning I denna studie undersöker vi hur förskollärare använder barnlitteraturen med fokus på genus. Böcker är ett material som speglar samhället, därför är det intressant att se hur förskollärare reflekterar kring böckers innehåll. LÄS MER

 5. 5. Normkreativ barnlitteratur - problematiserande eller normaliserande? : En analys av normkreativ barnlitteratur ur ett genusperspektiv

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sara Ekersved; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet i den här uppsatsen är att undersöka könsfördelningen bland upphovspersoner av normkreativ, genusmedveten och/eller normkritisk barnlitteratur. Undersökningen fokuserar på barnlitteratur som anses vara normbrytande och analyserar om den agerar normaliserande eller problematiserande. LÄS MER