Sökning: "barnlitteraturen"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade ordet barnlitteraturen.

 1. 1. "Hur ser det ut i ett spökhus?" : En studie i pedagogers arbete med barnlitteratur i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Vesna Vodanovic; Sher Rahmani; [2020]
  Nyckelord :förskola; barnlitteratur; läsmiljö; det sociokulturella perspektivet; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur och i vilka sammanhang verksamma pedagoger arbetar med barnlitteratur. Vidare undersöks hur pedagogernas intresse för och förhållningssätt till barnlitteratur kan påverka deras arbete och läsmiljöernas utformning. LÄS MER

 2. 2. Bilder i barnlitteraturen : En studie av bildens betydelse för elevernas förståelse för textinnehållet i bilderböcker i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Maja Englund; Alexandra Tasdelen; [2020]
  Nyckelord :Appropriering; artefakter; bilderbok; expanderande förstärkande bilderbok; kompletterande bilderbok; läsförståelse; mediering; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Bilderna i skönlitterära barnböcker har en viktig roll för elevers läsförståelse och är inte enbart dekorativa. Forskning pekar på att bilden kan vara avgörande för förståelsen av bokens innehåll i de fall där eleven inte förstått texten fullt ut. LÄS MER

 3. 3. Barnlitteratur och interkulturellt lärande i engelskundervisning -En undersökning av barnlitteraturen och värdegrunden i åk 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Shaista Bergenbrant; [2020]
  Nyckelord :English language teaching; second language teaching; culture; cultural awareness; intercultural learning; children’s literature; Anthony Browne; Voices in the Park; Patricia Polacco; Chicken Sunday;

  Sammanfattning : The Swedish society is becoming more and more multicultural. This means that the classrooms today consist of students from various backgrounds and cultures. LÄS MER

 4. 4. Jakten på det kompetenta barnet i barnlitteraturen - En kvalitativ studie om barns kompetens i barnlitteratur på dagens förskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elisabeth Lindbäck; Louise Majvall; [2020]
  Nyckelord :child literature; child perspective; child s perspective; preschool; Reggio Emilia pedagogy; the competent child;

  Sammanfattning : Children’s literature is written by adults, who have assumed a child’s perspective to understand their world. In other words, adults have a great impact with their subjective views and perspectives about what childhood is, in their presentation of literature. LÄS MER

 5. 5. Måste flickor vara känslosamma och pojkar aggressiva? : Hur pojkar och flickor beskrivs som huvudkaraktärer i barnlitteratur.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Areerat Khamphira; Wachiraya Senkhem; [2020]
  Nyckelord :barnlitteratur; känslor; genus; könsstereotyper;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån ett fokus på känslor studera hur genus konstrueras genom framställningen av huvudkaraktärer i fem barnböcker som används i grundskolan. Barnlitteraturen som analyseras har huvudkaraktärer av båda könen. LÄS MER