Sökning: "barnmisshandel"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade ordet barnmisshandel.

 1. 1. Typiska fysiska tecken på att barn far illa som röntgensjuksköterskan kan upptäcka i sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Fredric Gustafsson; Karolina Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Characteristics; child abuse; injuries; radiography; barnmisshandel; kännetecken; radiografi; skador;

  Sammanfattning : Röntgensjuksköterskan träffar i sin yrkesroll barn som skadat sig på olika sätt och är den första personen inom vården som träffar patienten och ser röntgenbilderna vid samma tillfälle. Socialtjänstlagen fastställer att anställda inom hälso- och sjukvård ska anmäla till socialnämnden om de får kännedom om eller misstänker barnmisshandel. LÄS MER

 2. 2. "Det är lite som ett lotteri och det gäller att ha tur" : En kvalitativ studie ur socialarbetarnas perspektiv om våldsutsatta barns möjligheter till stöd

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Joy Rattner; [2019]
  Nyckelord :barnmisshandel; barns behov; familjevåld; interventioner; stöd; våld i nära relation;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the social workers view of what children who have experienced violence needs and their possibilities to receive support. Domestic violence is a problem in our society and the children’s exposure to this problem needs attention. LÄS MER

 3. 3. Barn som far illa : Ett lidande för resten av livet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Christian Engström; Veronica Mårtensson; [2019]
  Nyckelord :barnmisshandel; lidande; psykisk ohälsa; sjuksköterska; upplevelse; övergrepp;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors anmälningsplikt när barn far illa : Vad påverkar beslutet att anmäla?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lisa Knutsson; Anna Fransson; [2019]
  Nyckelord :Anmälningsplikt;  barnmisshandel;  sjuksköterska ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Runt om i världen far barn illa på grund av att de utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp eller andra missförhållanden. Sjuksköterskor har anmälningsplikt vilket innebär att de är skyldiga att anmäla vid vetskap eller misstanke om att ett barn far illa. LÄS MER

 5. 5. När barn far illa - faktorer som påverkar sjuksköterskor i beslutet att göra orosanmälan : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Malin Isaksson; Lina Åhlund; [2019]
  Nyckelord :Barnmisshandel; orosanmälan; omvårdnad; sjuksköterska; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeyrket är en av de professioner som enligt lag har skyldighet att anmäla vid misstanke om att barn far illa, trots detta görs inte alltid orosanmälan. Syftet med denna litteraturstudie var att identifiera faktorer som påverkar sjuksköterskor i deras beslut att anmäla eller inte anmäla vid misstanke om att ett barn far illa. LÄS MER