Sökning: "barnmorska kommunikation relation"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden barnmorska kommunikation relation.

 1. 1. Att vårda kvinnor vid förlossning när barnmorskan och kvinnan talar olika språk : Barnmorskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Camilla Magnusson; Emelie Pagels; [2018]
  Nyckelord :barnmorska; förlossning; kommunikation; stöd; migration; erfarenheter; kvinna;

  Sammanfattning : I barnmorskans arbete ingår att ge stöd åt kvinnor under förlossning samt att ge en jämlik vård. I takt med den ökade invandringen till Sverige ställs högre krav på att barnmorskan kan vårda kvinnor med olika kulturell bakgrund och språk. Kvinnor som inte talar svenska har svårare att förmedla sina känslor och behov. LÄS MER

 2. 2. All kärlek är fin kärlek : Ungdomars kommunikation i bloggar om sex och relationer

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Frida Abrahamsson; Sophie Ekelund; [2016]
  Nyckelord :Adolescent; internet; midwife; relationships; social media; Barnmorska; internet; relation; sociala medier; ungdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under ungdomsåren förändras ungdomar fysiskt, emotionellt och kognitivt. De går in i en ny fas i livet och utvecklas från att vara barn till att bli vuxna. Under ungdomsåren etablerara och experimenterar ungdomar med vanor, attityder, tro samt livsstil. Vid ogynnsamma förhållanden kan olika riskbeteende öka. LÄS MER

 3. 3. Barnmorskans stödjande roll till kvinnan på förlossningsavdelningen

  Magister-uppsats,

  Författare :Cecilia Andersson; Maria Källenius; [2014-09-22]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Barnmorska; förlossning; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskans stödjande roll är en grundläggande del i förlossningsprocessen där interaktionen mellan barnmorskan och den födande kvinnan är betydelsefull för stödets givande och mottagande. Barnmorskan har skyldighet att förhålla sig professionellt utifrån en humanistisk och holistisk människosyn. LÄS MER

 4. 4. ”Söker du, så finner du” Barnmorskors erfarenheter av att upptäcka våld, bemöta kvinnor och handlägga vården vid våld i nära relation

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefin Rosengren; Karin Schönemann; [2010-02-15]
  Nyckelord :våld; våld i nära relation; ; barnmorska; kvinna; våldscreening; bemötande;

  Sammanfattning : Forskning visar att våld mot kvinnor i nära relation är ett dolt problem medett stort mörkertal. Våldet riktas mot kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser och utgörett av de största hoten mot kvinnors liv och hälsa. LÄS MER

 5. 5. Förstföderskors förväntningar på förlossningen och på barnmorskan samt deras upplevelser efteråt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Charlotte Drugge; Lollo Hägg; [2009]
  Nyckelord :förväntning; upplevelse; förlossning; barnmorska;

  Sammanfattning : Att föda barn är en stor händelse i en kvinnas liv, genom livet byggs förväntningar upp om hur den egna förlossningen ska bli när den dagen kommer. Det är inte alltid upplevelsen blir som man förväntat sig. LÄS MER