Sökning: "barnmorska litteraturöversikt"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden barnmorska litteraturöversikt.

 1. 1. Ett främjande eller hindrande rum - En systematisk litteraturöversikt om födslorummets inverkan på barnmorskans stödjande roll

  Magister-uppsats,

  Författare :Fanny Ljung; Linnéa Johansson; [2023-02-13]
  Nyckelord :Födslorum; barnmorskans stöd; systematisk litteraturöversikt; kvalitativa studier;

  Sammanfattning : Bakgrund: I barnmorskans ansvarsområde ingår det att stödja den normala processen under en födsel samt främja en positiv förlossningsupplevelse. En viktig faktor som bidrar till en positiv förlossningsupplevelse är tillgång till kontinuerligt stöd från en barnmorska. LÄS MER

 2. 2. Pappors traumatiska förlossningsupplevelse

  Magister-uppsats,

  Författare :Elvira Bengtsson; Elin Tranchell; [2023-02-10]
  Nyckelord :Barnmorska; Pappors upplevelser; Systematisk litteraturöversikt; Traumatisk förlossningsupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är pappor nu mer delaktiga inom familjen än de var tidigare när de inte förväntades närvara vid sina barns födslar. Trots att pappor nu får vara med under förlossningen ses de främst som en stöttepelare till kvinnan. LÄS MER

 3. 3. Från empowerment till paternalism - En välviljans paradox i preventivmedelsrådgivningen till kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nora Rønningen; Henrik Lundius; [2023]
  Nyckelord :Antikonception; Barnmorska; Förskrivning; Intellektuell funktionsnedsättning; Kvalitativ litteraturöversikt; Preventivmedelsrådgivning; Reproduktiv hälsa; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskan ansvarar i Sverige självständig för att förskriva preventivmedel med indikation antikonception, samt arbetar för att främja sexuell och reproduktiv hälsa. Det är således i barnmorskans intresse att även för kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning identifiera behov, främja sexuell hälsa och anpassa information utifrån intellektuella och adaptiva variationer, särskilt då det idag finns hinder för personer med intellektuell funktionsnedsättning vad gäller att utforska, förstå och bli undervisade om sexualitet. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskans erfarenheter av att förhindra bristningar under förlossning : En integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Bolling; Sofia Åsberg; [2022]
  Nyckelord :perineal trauma; midwife; experiences; prevent; perineum; bristningar; barnmorska; erfarenheter; förhindra; förebygga; perineum;

  Sammanfattning : Förebyggandet av bristningar vid vaginal förlossning har länge varit en viktig del i barnmorskans arbete. Förlossningsskador är ett internationellt problem och barnmorskor behöver kunskap för att kunna ge en god och jämlik vård till alla kvinnor då bristningar i bäckenbotten kan orsaka stora problem. LÄS MER

 5. 5. "Det är inte min födsel, det är hennes!" barnmorskors upplevelser av att bistå planerade hemförlossningar : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lina Grandin; Patricia Mattsson; [2022]
  Nyckelord :Planned home birth; Midwife; Experience; Birth process; Environment; Planerad hemförlossning; Barnmorska; Upplevelse; Förlossningsprocess; Miljö;

  Sammanfattning : Den normala förlossningen är barnmorskans ansvarsområde. Frisättning av oxytocin är en förutsättning för ett normalt förlossningsförlopp och vårdmiljön har betydelse för detta. Utfallen av hemförlossningar är goda, vid lågriskgraviditet har det inte framkommit några ökade risker vare sig för kvinnor eller barn. LÄS MER