Sökning: "barnmorska preeklampsi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden barnmorska preeklampsi.

 1. 1. Barnmorskors erfarenheter av att bemöta gravida kvinnor med fetma vid inskrivningssamtal på mödravårdscentralen - En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Isabell Kahnberg; Moa Malmqvist Winge; [2018-07-10]
  Nyckelord :Graviditet; barnmorska; övervikt; vårdrelation; stöd;

  Sammanfattning : Background: According to the National Board of Health and Welfare (2015), the number of women with a body mass index (BMI) over 30 has doubled since the mid 1990`s. By 2014, 25 percent of women who enrolled in maternity care in Sweden had an obesity (BMI 25.0-29.9) and 13. LÄS MER

 2. 2. Våld i nära relation i samband med graviditet. Kartläggning av förekomst och påverkansfaktorer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Charlotta von Mentzer; [2014-06-13]
  Nyckelord :våld i nära relation; graviditet; förekomst; påverkansfaktorer; barnmorska litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor är ett stort folkhälsoproblem världen över och våld i samband med graviditet innebär risker för både mor och barn. Studier har visat att våld i samband med graviditet är vanligare än graviditetskomplikationer som graviditetsdiabetes och preeklampsi. LÄS MER