Sökning: "barnmorska"

Visar resultat 1 - 5 av 485 uppsatser innehållade ordet barnmorska.

 1. 1. Omringad av vatten vid barnafödande

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Ertzgaard; Elin Ekberg Bergman; Louise Dahlberg; [2024-02-02]
  Nyckelord :vattenförlossning; kvinnors upplevelse; stöd; barnmorskor; kvinnocentrerad vård; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vattenförlossning innebär att kvinnan föder sitt barn helt under vattenytan. Bristande bevis gällande vattenfödslar bidrog till en avrådan att föda i vatten. År 2014 började vattenförlossning implementeras igen i Sverige efter en stor efterfrågan från kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Let’s talk about sex - En litteraturöversikt om kvinnors upplevelser av sexuell lust och intimitet efter barnafödande

  Magister-uppsats,

  Författare :Emma Eriksson; Hannah Fällman; Martina Larsson; [2024-02-02]
  Nyckelord :SRHR; sexuell lust; intimitet; barnafödande; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell hälsa är avgörande för välbefinnandet samt att relationer med en öppen kommunikation om sexualitet är nödvändig för att främja den. Efter barnafödande står kvinnor ofta inför fysiska och känslomässiga utmaningar, vilket kan påverka sexuell lust och ofta leda till förändringar i sexlivet. LÄS MER

 3. 3. Att tvingas kompromissa med barnmorskeprofessionens värdegrund – en systematisk litteraturöversikt över barnmorskans etiska dilemman

  Magister-uppsats,

  Författare :Lina Pollnow Appell; Camilla Skyldeberg; Rebecka von Zweigbergk; [2024-02-02]
  Nyckelord :barnmorska; barnmorskestudent; etiskt dilemma; moralisk stress; organisatoriska begränsningar; maktbalans; hierarki; känslor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Etiska dilemman är en del av barnmorskans vardag inom förlossningsvård. Ett etiskt dilemma uppstår när motstridiga värden kolliderar och det föreligger en svårighet att bedöma vilket värde som bör ges företräde. Barnmorskans etiska kod är vägledande i beslutet men i slutändan är det barnmorskan själv som avgör. LÄS MER

 4. 4. Vart tog övergångsfasen vägen? : En kvalitativ intervjustudie om barnmorskors erfarenheter och hantering av övergångsfasen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Toresten; Emma Eriksson; [2024]
  Nyckelord :Experience; labour; midwife; midwifery; transition phase; Barnmorska; barnmorskekunskap; erfarenhet; förlossning; övergångsfasen;

  Sammanfattning : Bakgrund: I kurslitteraturen för barnmorskeutbildningen beskrivs övergångsfasen som en fas under slutet av aktiv fas där kvinnan kan uppleva ökad smärtupplevelse, ökad oro och kontrollförlust. Värkarna beskrivs ändra karaktär och kan avta. Det saknas konsensus i litteraturen. Övergångsfasen är som eget begrepp ej beforskat. LÄS MER

 5. 5. Sexuell hälsa under klimakteriet hos kvinnor i Sverige-En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser, en enkätundersökning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Jakhammer; Henny Karlberg Lindqvist; [2024]
  Nyckelord :Nyckelord Kvinnohälsa; Klimakteriet; Sexuell hälsa; Barnmorska; Partnerskapsteorin; Jämställd hälsa; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Sexuell hälsa kräver att alla människors sexuella rättigheter respekteras och skyddas. I klimakteriet är det inte ovanligt att kvinnor upplever att sexualiteten påverkas. Hur klimakteriet påverkar kvinnor är individuellt och mångfacetterat. LÄS MER