Sökning: "barnmorska"

Visar resultat 1 - 5 av 445 uppsatser innehållade ordet barnmorska.

 1. 1. Från empowerment till paternalism - En välviljans paradox i preventivmedelsrådgivningen till kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nora Rønningen; Henrik Lundius; [2023]
  Nyckelord :Antikonception; Barnmorska; Förskrivning; Intellektuell funktionsnedsättning; Kvalitativ litteraturöversikt; Preventivmedelsrådgivning; Reproduktiv hälsa; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskan ansvarar i Sverige självständig för att förskriva preventivmedel med indikation antikonception, samt arbetar för att främja sexuell och reproduktiv hälsa. Det är således i barnmorskans intresse att även för kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning identifiera behov, främja sexuell hälsa och anpassa information utifrån intellektuella och adaptiva variationer, särskilt då det idag finns hinder för personer med intellektuell funktionsnedsättning vad gäller att utforska, förstå och bli undervisade om sexualitet. LÄS MER

 2. 2. Kvinnans rätt att bli hörd : En netnografisk studie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ulrica Blomqvist; [2023]
  Nyckelord :Childbirth; pain relief; netnographic study; Förlossning; smärtlindring; netnografisk studie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utöver information från barnmorska, offentliga diskussioner samt samtal med släkt och vänner söker de flesta kvinnorna information om smärtlindring på sociala media om val av smärtlindring under förlossningen. Flertalet kvinnor vill använda någon typ av smärtlindring och förväntar sig att själva välja. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors känsla av trygghet vid tidig hemgång

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Julia Brandt; Josefine Petrini; [2023]
  Nyckelord :Tidig hemgång; postnatal vård; trygghet; barnmorska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vården före, under och efter graviditet skiljer sig mellan de olika regionerna i Sverige. Kontinuitet spelar en stor roll både för kvinnans och familjens upplevelse men även för det medicinska utfallet. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars tillgång till ungdomsmottagningen under covid-19-pandemin -Ur barnmorskans perspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emelie Onesti; Frida Irving; [2023]
  Nyckelord :Barnmorska; tillgänglighet; sexuell och reproduktiv hälsa; ungdomar; ungdomsmottagning.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Ungdomsmottagningen [UM] arbetar med ungdomsanpassad vård och eftersträvar hög tillgänglighet genom tillgängliga lokaler och en bredd av kontaktvägar så som fysiska besök, internet och telefon. I mars 2020 klassades Covid-19 som en pandemi. LÄS MER

 5. 5. Barnmorskors erfarenheter av vård vid graviditetsavbrytanden : En kvantitativ enkätundersökning

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Thor; Sara Aspgren Kreivi; [2023]
  Nyckelord :Abortion; job satisfaction; conditions; organization; education; Abort; arbetstillfredsställelse; förutsättningar; organisation; utbildning.;

  Sammanfattning : Bakgrund : Barnmorskor står för kvinnors rätt att utföra ett graviditetsavbrytande. Ibland är det svårt att utföra en god vård på grund av bristande förutsättningar upplever barnmorskor. Syfte : Att undersöka barnmorskors erfarenheter av vård vid graviditetsavbrytanden. LÄS MER