Sökning: "barnmorskans erfarenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden barnmorskans erfarenhet.

 1. 1. Vattenförlossning : Barnmorskans upplevelse av att bistå vid vattenförlossning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Alexandra Stjärneblad; Gemma Turley Eliasson; [2022]
  Nyckelord :vattenförlossning; barnmorska; upplevelse; förlossningssätt; barnmorskesätt;

  Sammanfattning : Barnets kropp framföds helt under vattenytan, detta är definitionen av vattenförlossning och är mer vanligt förekommande i andra delar av världen än i Sverige. Efter en avrådan från att föda i vatten utgiven av Socialstyrelsen under tidigt 90-tal upphörde majoriteten av svenska förlossningskliniker att erbjuda förlossningssättet. LÄS MER

 2. 2. Vattenfödslar : en intervjustudie om barnmorskans upplevelser och kunskap

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Annalena Berg; Malin Candell; [2021]
  Nyckelord :Experience; Knowledge; Midwife; Midwifery; Water birth; Waterbirth; Barnmorska; Kunskap; Upplevelse; Vattenfödsel; Vattenförlossning;

  Sammanfattning : Att använda bad som terapi är inget nytt och finns omtalat redan under antiken. Idag är möjligheten att föda i vatten varierande globalt sett, och i Sverige erbjuds metoden endast på några få förlossningskliniker, trots en ökad efterfrågan. LÄS MER

 3. 3. Barnmorskors erfarenheter och upplevelser av att stödja och assistera födande kvinnor med förlossningsrädsla – en intervjuvstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Chi Petersson; Rikkilina Mohlin; [2021]
  Nyckelord :Barnmorskor; erfarenheter; förlossningsrädsla; förlossning; stödja; upplevelser.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett fåtal studier beskriver barnmorskans upplevelser av att assistera kvinnor med förlossningsrädsla under barnafödande. Ökad kunskap om barnmorskors erfarenheter av att ge stöd och assistera förlossningsrädda kvinnor kan bidra till att uppmärksamma barnmorskors arbete och på så sätt kunna vara ett bidrag till att utveckla vården för dessa kvinnor. LÄS MER

 4. 4. “Man ger så mycket av sig själv men samtidigt så får man så mycket” : En intervjustudie om barnmorskors hälsa, arbetsmiljö och faktorer till att stanna kvar i yrket

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Louise Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Barnmorskor; psykisk arbetsmiljö; fysisk arbetsmiljö; stress; arbetsbelastning; fysisk aktivitet; ergonomi;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka faktorer inom arbetsmiljö och hälsa som är betydande för att barnmorskor inom förlossningsvården väljer att stanna kvar och arbeta i en stressig/högbelastad arbetsmiljö. Frågeställningarna i studien var följande: 1. Hur ser barnmorskorna på sin arbetsmiljö? 2. LÄS MER

 5. 5. Barnmorskans erfarenhet av att bevara den normala förlossningen normal

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Felicia Årefors Bergendahl; Nora Tinteanu; [2021]
  Nyckelord :barnmorska; normal förlossning; erfarenhet; kvalitativ metod; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige saknas det idag ett nationellt styrdokument/riktlinje för normal förlossning vilket innebär att barnmorskor beroende på arbetsplats har olika förutsättningar för att handlägga normal förlossning. Normal förlossning är ett subjektivt begrepp och det finns ingen konsensus gällande innebörden vare sig nationellt eller globalt. LÄS MER