Sökning: "barnobesitas"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet barnobesitas.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av förebyggande arbete hos barn med obesitas

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Olivia Nyström; Julia Wgner; [2019-08-16]
  Nyckelord :Sjuksköterskans upplevelse; barnobesitas; familjecentrerad omvårdnad; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som lever med obesitas är ett växande hälsoproblem i stora delar av världen och så även i Sverige. Det finns en ökad risk för följdsjukdomar och negativa konsekvenser för barn med obesitas såsom; diabetes, oavslutad skolgång och psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Fysioterapeuters upplevelse av att arbeta med barn med obesitas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Linn Andersson; Sara Andersson; [2018]
  Nyckelord :Obesitas; barnobesitas; fysioterapi; kvalitativ intervju; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning BAKGRUND. Obesitas, eller fetma, definieras som ökad kroppsvikt och ökad fettmassa (BMI >25). Det orsakas vanligtvis av en kronisk eller långvarig obalans och kaloriavvikelse då kaloriintaget överstiger kaloriförbrukningen. LÄS MER

 3. 3. BHV-sjuksköterskans upplevelser av att förebygga barnobesitas - En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Khanem Noory; Bei Hu; [2017-12-14]
  Nyckelord :Preventing; obesity; overweight; health care; pre-school; review;

  Sammanfattning : Background: Childhood obesity is a growing epidemic worldwide as well as in Sweden. Studies have shown that early interventions are most effective when it comes to childhood obesity. Untreated childhood obesity increases the risk of developing chronic diseases such as diabetes, cardiovascular disease, low quality of life and stigmatization. LÄS MER

 4. 4. Hur föräldrar får och tar emot information beträffande barnobesitas.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Madeleine Kaffman; [2016]
  Nyckelord :child obesity; childhood obesity; parents; information; barnobesitas; barnfetma; föräldrar; information;

  Sammanfattning : Background: Obesity’s rapid growth and its serious consequences for public health, is assessed as one of the most serious public health challenges. In Sweden, the number of children with child obesity has duplicated in 15 years. Statistics reveals that approximately 4 to 5% of all children in Sweden suffer of obesity. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelse av familjebaserad gruppbehandling vid barnobesitas hos förskolebarn : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Sofia Hörman; sayaka Ito; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Familjebaserad gruppbehandling har visat sig vara effektiv för barn med obesitas. Det finns dock få kvalitativa studier om denna behandlingsform vilket begränsar evidensläget. Framför allt är forskningen på förskolebarn otillräcklig. LÄS MER