Sökning: "barnperspektiv i myndighetsutövning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden barnperspektiv i myndighetsutövning.

 1. 1. Avstängda barn : En tolkande fenomenologisk studie om förskolechefers uppfattningar och erfarenheter om avstängning av barn i förskola

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sevim Celepli; [2017]
  Nyckelord :Barn- och ungdomsvetenskap; Avstängning av barn i förskola; obetald barnomsorgsavgift; socioekonomiskt utsatta barn; förskolans betydelse; uppfattning om befogenheter; barnperspektiv i myndighetsutövning; IPA;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på förskolechefers uppfattningar och erfarenheter om barn som stängs av i förskola pga. obetald barnomsorgsavgift. Kvalitativa intervjuer har genomförts med åtta förskolechefer och resultatet har analyserats med IPA, där tre huvudteman har tolkats fram. LÄS MER

 2. 2. Avstängda barn : En tolkande fenomenologisk studie om förskolechefers uppfattningar och erfarenheter om avstängning av barn i förskola

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sevim Celepli; [2017]
  Nyckelord :Barn- och ungdomsvetenskap; barnperspektiv; barns rättigheter; avstängning av barn i förskola; obetald barnomsorgsavgift; socioekonomiskt utsatta barn; förskolans betydelse; uppfattning om befogenheter; barnperspektiv i myndighetsutövning; IPA; Masterprogrammet Barnets bästa och mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på förskolechefers uppfattningar och erfarenheter om barn som stängs av i förskola pga. obetald barnomsorgsavgift. Kvalitativa intervjuer har genomförts med åtta förskolechefer och resultatet har analyserats med IPA, där tre huvudteman har tolkats fram. LÄS MER

 3. 3. Barnperspektiv & Fotboja 2009. En kvalitativ studie om barnperspektivet inom intensivövervakning med elektronisk kontroll.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jennie Martinsson; [2009-08-28]
  Nyckelord :Barnperspektiv; KASAM; Intensivövervakning med elektronisk kontroll; IÖV;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka om barnkonventionen införlivas inom intensivövervakning med elektronisk kontroll. Följande tre frågeställningar har styrt arbetet. LÄS MER