Sökning: "barnperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 915 uppsatser innehållade ordet barnperspektiv.

 1. 1. Man vill framåt men någonting bromsar in, det är som att cykla i en uppförsbacke. -En kvalitativ intervjustudie om hur några flickor och deras vårdnadshavare upplever vägen till ADHD-diagnos.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Réka Salat; Angela Jordenvall; [2024-02-15]
  Nyckelord :ADHD; flickor; vårdnadshavare; skolupplevelser;

  Sammanfattning : Studien syftar till att öka kunskapen om hur fyra flickor och deras vårdnadshavare upplever sina erfarenheter kring flickornas skoltid och hemsituation innan ADHD-diagnos ställts. Att leva med funktionsvariationen ADHD kan upplevas som både svårigheter och möjligheter. LÄS MER

 2. 2. När ska barnen vara med? : en kartläggning av skånska kommuners arbete kring barns deltagande i utveckling och förändring av fysisk utemiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Boman; Amanda Margaretha Odell Kling; [2024]
  Nyckelord :barn; barnperspektiv; barnets perspektiv; delaktighet; deltagande; fysisk planering; fysisk utemiljö; kommun; metod;

  Sammanfattning : Sedan 2020 har FN:s Barnkonvention varit lagstadgad i Sverige och alla barn har därför laglig rätt att vara delaktiga och delta i beslut och frågor som rör dem. Den fysiska utemiljön påverkar barn och att genom att låta barn delta i utveckling och förändring av densamma främjas bland annat barnets demokratiska kunskaper, barnets hälsa men också en hållbar stadsplanering. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares förhållningssätt till barns delaktighet i tematiskt arbete i förskolan : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ida Jansson; Alexandra Ordén; [2024]
  Nyckelord :Approach; classification; framing; participation; thematic work; Delaktighet; förhållningssätt; inramning; klassifikation; tematiskt arbete;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om tematiskt arbetssätt i förskolan. Syftet med studien är att synliggöra förskollärares förhållningssätt till barns inflytande och delaktighet i tematiskt arbete. LÄS MER

 4. 4. BARNPERSPEKTIV VID ÄRENDEHANDLÄGGNING INOM EKONOMISKT BISTÅND

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Paniz Simkani; Kinana Salameh; Irem Aytekin; [2024]
  Nyckelord :Socialsekreterare; ekonomiskt bistånd; barnperspektiv; maktteori; handlingsutrymme; barns deltagande.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the child perspective is considered, interpreted and applied in the investigation process within financial aid. Using the qualitative method as a tool, the investigation has been carried out in the form of semi-structured interviews with six financial assistance officers in order to answer the purpose of the study. LÄS MER

 5. 5. Barns perspektiv på digital högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Biljana Damevska; Eleonora Olofsson; [2024]
  Nyckelord :Analog högläsning; barns perspektiv; barnperspektiv; digital högläsning; förskola förhållningssätt;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how a selected group of children experience the use of audiobooks. The study is focused on children's reflections about audiobooks and read-aloud, with the increasing popularity of audiobooks in society. LÄS MER