Sökning: "barnpornografibrott"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet barnpornografibrott.

 1. 1. Lagligheten i användandet av sexdockor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Dajana Kalman; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; kriminalisering; sexdockor; barnpornografibrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sexleksaker är inget nytt fenomen. Det är en industri som har funnits länge och precis som med all annan industri så har den utvecklats. Även om sexdockan inte är ett nytt fenomen så har den kommit att få en helt ny innebörd. LÄS MER

 2. 2. Barnpornografibrott - en studie om barns rättsliga ställning vid barnpornografibrott

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Iva Ladan; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; barnpornografibrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When a child pornography crime is committed, it means that a child has been subjected to sexual abuse. The abuse has been documented and can be spread. In Swedish law, child pornography crime does not constitute a sex crime; instead, it is a crime against public order. LÄS MER

 3. 3. Anmälan med påföljd. En dokumentstudie över de beslut som Lärarnas Ansvarsnämnd har tagit i fråga om lärares lämplighet och skicklighet som yrkesutövare

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellinor Björklund; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet var att skapa en rapport som kunde bidra i den didaktiska processen i lärarutbildningen. Detta genom att visa på ett antal faktorer som är viktiga att förhålla sig till som yrkesutövande. Undersökningen grundar sig i det empiriska materialet vilket används för att genomföra den här dokumentstudien. LÄS MER

 4. 4. Sekretess gällande tecknade barnpornografiska bilder som har beslagtagits i mål om barnpornografibrott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisa Carlsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Barnpornografibrott - Barndefinitionens utveckling fram till 2010 års reform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marinella Atanasov; [2012]
  Nyckelord :Allmän rättslära jurisprudence ; EU-rätt EU-law ; straffrätt criminal law .; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna uppsats redogör för barnpornografibrottets barndefinitions utveckling från dess tillkomst och fram till 2010 års reform. Definitionen av barn och ett införande av en bestämd 18 års gräns har varit föremål för diskussion i tidigare förarbeten. LÄS MER