Sökning: "barnrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet barnrätt.

 1. 1. Nya sätt att skaffa barn på kräver en modern reglering : Särskilt om surrogatarrangemang

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Mikaela Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :Surrogatarrangemang; Surrogatmoderskap; Ofrivillig barnlöshet; Assisterad befruktning; Moderskap; Faderskap; Föräldraskap; Barnrätt;

  Sammanfattning : Att bilda familj är en dröm för många personer. Tack vare den medicinska utvecklingen på området finns det idag flera olika sätt att skaffa barn på. Ett exempel är användandet av en surrogatmoder. LÄS MER

 2. 2. Barnrättsperspektiv i vårdnadsmål vid risk för separationsvåld eller så kallat ”eftervåld” : En studie om rättens avvägning mellan skydd för barn och barns rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lynette Chavez Lupe; Stina Falk; [2022]
  Nyckelord :Separation violence; post-separation violence; exposed to violence; exposed violence; post divorce; children in domestic violence; post divorce parenting; child rights perspective; custody cases; custody disputes; best interest of the child; the child s claim; intimate partner violence; IPV; child affected; family conflict; family dispute; court of appeal; witnessing violence; victim of violence; family violence; child rights; children s rights; custody battle; post separation; post-separation dispute; domestic violence; domestic violence after separation; false allegations; false allegations in custody battle; parental alienation; family violence; separation assault involving children; Separationsvåld; eftervåld; barnrättsperspektiv; vårdnadsmål; vårdnadstvister; barnets bästa; barnets utsaga; barnperspektiv; våld i nära relationer; vårdnadsmål; socionom; socialt arbete; familjerätt; barnrätt; diskursanalys; kvantitativ innehållsanalys; separation; familjekonflikt; barnets vilja; umgängessabotage; föräldraalienation; samarbetssvårigheter; vårdnadskonflikt; barnets påverkan; barnkonventionen; föräldrabalken; risk för eftervåld; risk för seprationsvåld; hovrättsdomar; bevittna våld; våldsutövare; använda barn som redskap; använda barn som verktyg; falska uppgifter; falska uppgifter om våld; uppgifter om våld; falska anklagelser vårdnadstvister; falska anklagelser; föräldraalienation; våld i hemmet; våld i nära relationer; umgängesrätt; gemensam vårdnad; vårdnad; boende; umgänge; våldsutsatt; hovrätten; föräldrarätt;

  Sammanfattning : It's a misconception that those who leave a violent relationship are safer than those who stay. For those who have children with their perpetrator there is an increased risk for post-separation violence (Fleury, Sullivan & Bybee, 2000). LÄS MER

 3. 3. Barnets bästa vid umgängesbegränsningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Liss; [2022]
  Nyckelord :barnrätt; barnets bästa; umgängesbegränsningar; tvångsvård;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Åldersdiskriminering och barnets processuella särställning i vårdnadsmål - En kritisk analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Azalea Safaei; [2022]
  Nyckelord :folkrätt; public international law; diskriminering; discrimination; barnrätt; children s rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I ljuset av det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen aktualiseras frågan om barns processuella särställning, eftersom protokollet ställer kravet på att en sökande först har uttömt alla nationella rättsmedel. Som huvudregel har barn ingen rättslig handlingsförmåga, och kan inte själva uttömma de nationella rättsmedlen. LÄS MER

 5. 5. Barns rätt till sociala föräldrar : Möjligheten till umgängesrätt i alternativa familjekonstellationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felicia Ekblad; [2022]
  Nyckelord :familjerätt; barnrätt; umgängesrätt; barnets bästa; sociala föräldrar; familjekonstellationer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER