Sökning: "barnrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet barnrätt.

 1. 1. Självbestämmande, medbestämmande, tvång - Vem bestämmer om barnets hälso- och sjukvård?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Katja Åkerblom; [2019]
  Nyckelord :offentlig rätt; socialrätt; hälso- och sjukvårdsrätt; barnrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna framställning behandlar den komplexa relationen mellan barn, vårdnadshavare och samhälle när det kommer till barn i hälso- och sjukvården. I framställningen ställs frågan vem som egentligen bestämmer om barnets hälso- och sjukvård. LÄS MER

 2. 2. Oaktsamhet i förhållande till ålder vid sexualbrott mot barn - Hur ska nya 6 kap 13 § BrB förstås?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Azar Akbarian; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; barnrätt; oaktsamhet; culpa; kontrollplikt; kroppsutveckling; sexualbrott; 6 kap 13 § BrB; samtyckeslagen; omedveten oaktsamhet; skälig anledning att anta; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Acquittals in cases of child sexual abuse have repeatedly been criticized in the social debate. Not least when it comes to perpetrators not being considered having reason to assume that a child was under age, although the child being as young as 11-12 years old. LÄS MER

 3. 3. Tvång i barnets intresse: En kvalitativ innehållsanalys av vilken innebörd barnets bästa har tillskrivits när det gäller tvångsomhändertagande av barn och unga

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Melinda Asplund; [2019]
  Nyckelord :Barnets bästa; Tvångsomhändertagande; Proposition 1989 90:28; Proposition 2000 01:80; Socialtjänstlag 2001:453 ; Lag 1990:52 med särskilda bestämmelser om vård av unga; Barnrätt; Föräldrarätt; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Barnets rättsliga status som minderårig är en unik sådan i bemärkelsen att andra har befogenheter att utöva tvångsmedel på dem alldeles oavsett deras samtycke, och på grundval av vad någon annan säger är bäst för dem. Dessa befogenheter regleras i Socialtjänstlag (2001:453), SoL, och Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och där en gemensam grundläggande princip för beslutsfattande är den om barnets bästa. LÄS MER

 4. 4. Lagförändringen som kan förändra idrottens elitförberedande verksamheter : En kvalitativ studie om hur barnrättsexperter inom idrotten och elitförberedande fotbollsföreningar resonerar kring barnkonventionens inkorporering i svensk lagstiftning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Tom Stahre; Viktor Bobin; Hanna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :selektering; barnrätt; barnkonvention och svensk lagstiftning; nyinstitutionell teori.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur barnkonventionens inkorporering i svensk lagstiftning kan påverka elitidrottens verksamheter. Studien tog sin utgångspunkt i nyinstitutionell teori som syftar till att förklara sambandet mellan resultatet och de olika villkoren som påverkar inträdet av lagstiftningen. LÄS MER

 5. 5. Svensk behörighet vid omedelbara omhändertaganden enligt LVU i gränsöverskridande situationer inom EU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ulrika Norén; [2018]
  Nyckelord :internationell privaträtt; internationell barnrätt; Bryssel II-förordningen; tvångsvård; omedelbara omhändertaganden; LVU; gränsöverskridande situationer; EU; barnkonventionen; rättighetsstadgan; kammarrätt; 2740-16;

  Sammanfattning : According to article 8 in the Brussels II regulation a Member State has jurisdiction in matters of parental responsibility over a child who is habitually resident in that State at the time the court is seised. This includes compulsory care of children by the State. LÄS MER