Sökning: "barnsäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet barnsäkerhet.

 1. 1. Barnsäkring av Smartphones

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Datateknik; Högskolan Dalarna/Datateknik

  Författare :Leonhard Berg; Olle Montelius; [2018]
  Nyckelord :Android; Childproof; Parental Control; VPN; Net security; Android; Barnsäkerhet; Föräldrakontroll; VPN; Nätsäkerhet;

  Sammanfattning : Genom detta arbete demonstreras hur man, genom att kombinera tillgängliga gratistjänster, samt med lite egen kod, kan åstadkomma en prototyp av ett säkert och barnanpassat heltäckande system för användande av Android-enheter. Internettrafik från den mobila enheten dirigeras genom VPN-tunnel till hemmanätverket vilket ger minskad attackyta och minskad avlyssningsrisk, och genom användning av DNS-filtrering kan olämpliga webbsidor på förhand blockeras. LÄS MER

 2. 2. Familjefokuserat hembesök : Att få stöd i barnets hälsa och bli stärkt i föräldraskapet

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Therese Siivola; Emma Wallén; [2018]
  Nyckelord :Child Care; District Nursing; Experiences; Parental Support; Barnhälsovård; Distriktssköterskor; Erfarenheter; Föräldrastöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Föräldrastöd och hembesök är beståndsdelar i barnhälsovårdens hälsofrämjande arbete. Barnhälsovårds-sjuksköterskor och familjevägledare på ett familjecentrum har inlett ett projekt inspirerat av Rinkebyprojektet. LÄS MER

 3. 3. Effect of Lap Belt Position on Kinematics & Injuries by using 6YO PIPER child HBM : in Frontal Crash Simulations

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sarah Hassan El-Mobader; [2018]
  Nyckelord :PIPER; Human Body Model; 6YO; Full Frontal; Child Restraint Systems; Injuries; Kinematics; Abdomen; Lap Belt; PIPER; Humanmodell; 6åring; frontalkrock; barnstolar; barnsäkerhet; skador; kinematic; bukorgan; höftbälte;

  Sammanfattning : Traffic accidents are the second leading cause of child fatality among children younger than 15 years of age. In the course of 10 years, the implementation of child restraint systems has decreased child fatality in traffic accidents with 50%, for children younger than 15 years. LÄS MER

 4. 4. Barn är oslagbara BVC-sjuksköterskors erfarenheter av primärpreventivt arbete för att barn inte ska fara illa i sin hemmiljö

  Magister-uppsats,

  Författare :Catharina Sjölund; Diana Sörlin; [2015-01-16]
  Nyckelord :Child health nurse; health promotion; primary prevention; experience; child maltreatment; child abuse;

  Sammanfattning : Introduction: Child maltreatment, perpetrated by a caregiver, is a major health problem. The child suffers not only at the instance the abuse or maltreatment occurs, the consequences may persist into adulthood. The specialist nurse in child health (CHN), who works at a child health care unit, comes across almost every child growing up in Sweden. LÄS MER

 5. 5. När sitt bästa inte är bra nog : En essä om att stå mellan kollegor och chef på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Caroline Lundqvist Moberg; [2015]
  Nyckelord :Child security; Risks; Tacit knowledge; Professional role; Leadership; Preschool; Curriculum; Approach; Barnsäkerhet; Risker; Tyst kunskap; Arbetsroller; Ledarskap; Förskola; Läroplan; Förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med den här essän är att synliggöra svårigheter i förskolans värld. I förskolan är man omgiven av människor med olika bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Jag som pedagog, ska kunna förhålla mig professionellt till medarbetare, föräldrar och ledning. LÄS MER