Sökning: "barns aktörskap"

Visar resultat 11 - 15 av 28 uppsatser innehållade orden barns aktörskap.

 1. 11. Barns handlingsutrymme under skolans raster : en etnografisk studie

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jonas Söderholm; [2019]
  Nyckelord :School recess; children s perspective; ethnography; space of action; Skolrast; barns perspektiv; etnografi; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att uppmärksamma, förstå samt öka kunskapen om funktionen och meningen med skolans rast. På så vis bidrar studien till ökad kunskap kring såväl barns perspektiv och vilket handlingsutrymme de såväl skapar som nämner som meningsskapande. LÄS MER

 2. 12. "Varför får man bara ta beigt papper?" : Barns aktörskap i ateljén

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Christopher Andersson; Nicklas Andersson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Barn; Aktörskap; Initiativtagande; Ateljé;

  Sammanfattning : Vår studie syftar till att undersöka om barn har möjlighet till eget aktörskap i förskolans ateljé. I vår studie utgår vi från ett barndomssociologiskt perspektiv. Vi betraktar barn som aktiva aktörer då de, utifrån egen förmåga, kan handla och reflektera. LÄS MER

 3. 13. Vem får vara med? : En kvalitativ studie om socialsekreterares perspektiv på barns möjligheter till delaktighet i barnavårdsutredningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Frida Ekdahl; Caroline Fröman; [2018]
  Nyckelord :Barn; delaktighet; kompetens; aktörskap; barnavårdsutredning;

  Sammanfattning : Möjligheterna för barn att vara delaktiga i barnavårdsutredningar varierar och det förekommer även svårigheter med att skapa förutsättningar för delaktighet. För att bättre förstå detta, undersöker den här studien socialsekreterares perspektiv på hur barns möjligheter till delaktighet ter sig och i vad mån socialsekreterare beskriver barn som kompetenta aktörer eller inte. LÄS MER

 4. 14. Performativa årsringar. Om hur barn gör(s) ålder i förskolan

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Tornehag; [2018]
  Nyckelord :Child and youth studies; preschool; children; age; materiality; performative agents; intra-actions; agency; power; Barn- och ungdomsvetenskap; förskola; barn; ålder; materialitet; performativa agenter; intra-aktiv samhandling; agens; makt;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från barns möten i förskolan och undersöker ålder som ett görande. Studiens data utgör 18 timmars videoobservationer på en förskoleavdelning i en större svensk stad där sexton barn deltar från åldrarna ett till sex år. LÄS MER

 5. 15. Barns aktörskap i socialtjänstens barnavårdsutredning : En kvalitativ studie om socialsekreterares arbete med barns delaktighet och inflytande under utredningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sofia Tobiasson; Marina Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Children s agency; children s participation and influence; social services; social worker; child protection investigation; Barn som aktörer; barns delaktighet och inflytande; socialtjänsten; socialsekreterare; barnavårdsutredning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe and analyze how social workers participate in the operationalization of children's agency in child welfare research. In order to fulfill the purpose and answer our questions, we have used qualitative semistructured interviews. LÄS MER