Sökning: "barns berättelse"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden barns berättelse.

 1. 1. Systematisk dokumentation av barns utveckling och lärande inom pedagogisk omsorg i Sverige och Finland : En vetenskaplig essä om två grannländers sätt att sammanställa barns lärprocesser

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Leila Brask-Jensen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The preschool curriculum obliges us working at preschool to systematically document the development and learning of children. Our premier policy document does not in detail explain how one should do the documentation. LÄS MER

 2. 2. En förskola för alla : En essä om barns vistelsetider i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Josefine Malmberg; [2019]
  Nyckelord :Preschool; parental collaboration; curriculum; Bowlby; attachment theory; period of residence; parental leave; CRC.; förskola; föräldrasamverkan; läroplan; Bowlby; anknytningsteorin; vistelsetid; föräldraledig; barnkonventionen.;

  Sammanfattning : Med denna vetenskapliga essä presenterar jag först situationer ur det praktiska arbetet i förskolan och reflekterar sedan över dessa situationer med hjälp av bland annat tidigare forskning, barnkonventionen och läroplanen. Mitt dilemma handlar om hur jag som pedagog förhåller mig till barns skiftande vistelsetider och hur mitt arbete kring föräldrasamverkan och läroplanen ser ut. LÄS MER

 3. 3. Vi bor här nu : Rapport

  Master-uppsats, Konstfack/Grafisk design & illustration

  Författare :Amanda Hoffner; [2018]
  Nyckelord :klass; vänskap; bild; identitet; bilderbok; barn; flytt; bildskapande; kollage; process;

  Sammanfattning : Mitt projekt är en bilderbok som skildrar en kort men omvälvande tid i ett barns liv.  En flytt river upp känslor och osäkerhet. Bildvärden var min ingång till berättelsen.  Den visuella världen är uppbyggd av olika minnen och referenser  porträtterade i kollage form. LÄS MER

 4. 4. Historien som leder till sång - Ett utvecklingsarbete i förskolan om hur barn producerar en sång utifrån en berättelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anette Kron; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Literacy; Samspelsdialog; Didaktik; Musik;

  Sammanfattning : Syftet med utvecklingsarbetet är att ur ett didaktiskt perspektiv undersöka och analysera ett sätt att arbeta med berättande som leder till musikproducerande. Arbetet, en kvalitativ studie med abduktiv ansats, synliggör barns läroprocess i relation till språkliga- och musikaliska aspekter. LÄS MER

 5. 5. Vägen till barnets diagnos : En förälders röst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Emine Rasidovic; [2017]
  Nyckelord :Autism; Bemötande; Diagnosutredning; Föräldraperspektiv; Kris; Livsberättelse;

  Sammanfattning : Abstrakt Denna studie beskriver den känslomässiga resa som en familj går igenom, på vägen till barnets diagnostisering. Genom att djupare förstå vilka tankar, frågor och känslor en familj har och går igenom, formuleras framtida tankesätt för hur förskolan/skolan kan bemöta familjer i denna situation. LÄS MER