Sökning: "barns inlärningsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden barns inlärningsprocess.

 1. 1. Tassar i förskolan : undersökning om hundassisterad pedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Eli Delvaty Llanes; Jessica Karlsson; [2019]
  Nyckelord :didaktik; förskola; hund; hundassisterad pedagogik; lärande; motivation; utveckling;

  Sammanfattning : Sociala tjänstehundar, som tillsammans med sina förare arbetar i pedagogiskt syfte, ökar i Sverige (Manimalis, 2017). Detta gäller framför allt i skola, vård och omsorg. Dessa förare har tillsammans med sin hund utbildat sig till hundteam för att arbeta i pedagogisk verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Biologin blir begriplig med utomhuspedagogik. En diskursanalytisk studie om utomhuspedagogik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Nevila Sulejmani; [2014-03-28]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; utemiljö; utomhusbiologi; lärande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka diskurser om utomhuspedagogik som ett sätt att arbeta med elever ute i naturen. Teori: Jag har inspirerats av den litteratur och forskning som behandlar utomhuspedagogik. Enligt de genom att arbeta med utomhuspedagogik stimuleras barns lärande. LÄS MER

 3. 3. Barns tankar om vattnets kretslopp och vattnets betydelse för livet på jorden.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Linda Östlind; [2014]
  Nyckelord :cloud; hydrological cycle; preschool; rain; understanding; vapor; hydrologisk cykel; förskola; förståelse; moln; regn; ånga;

  Sammanfattning : Huvudsyftet var att ta reda på vad förskolebarn kan och tänker kring vattnets kretslopp och vattnets betydelse för allt liv på jorden. Samtidigt syftade undersökningen till att ta reda på pedagogernas arbetssätt och tankar kring dem. Undersökningen har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer med såväl pedagoger som barn. LÄS MER

 4. 4. Den planerade förskoleverksamheten : -en litteraturstudie om planeringsarbetet i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Linn Svänzon; [2012]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; lärande; läroplan; planering;

  Sammanfattning : Förskolan har gått från Barnstugor med ledarinnor till en statlig förskoleverksamhet med utbildade förskollärare. Sedan läroplanen för förskolan kom 1998 har förskolan haft en målstyrd verksamhet. Även om läroplanen innehöll mål gavs inga tydliga arbetssätt för hur förskolverksamheten skulle uppnå dessa mål. LÄS MER

 5. 5. Musik som undervisningsmetod

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Johannes Alsed; [2012]
  Nyckelord :Språkutveckling; rytm; musik; minimusikal; inlärning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete tar reda på möjligheterna och förtjänsterna med att använda musik som undervisningsmetod. Poängen med uppsatsen har varit att hitta ett samband mellan musik och språkutveckling. Jag har även undersökt hur man arbetar med musik som inlärningssätt på en förskola och en grundskola, som har musik som profilering. LÄS MER