Sökning: "barns känsloutveckling"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden barns känsloutveckling.

 1. 1. Förskolebarns känslomässiga utveckling:en studie om hur pedagoger uppfattar och arbetar med barns känsloutveckling i förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Natallia Barinova; [2010]
  Nyckelord :känslor; emotioner; känslomässig utveckling; förskola; pedagogperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur pedagoger på olika förskolor funderar kringbarnens känsloutveckling. För att få kännedom om detta används kvalitativ metod i form avintervjuer och observationer. Materialet bygger på fyra intervjuer med förskollärare medinledande observationer av deras arbetssätt på avdelningen. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers uppfattningar om Barn/Elever med känslomässiga svårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Dara Maghdid; Ingrid Sanden; [2006]
  Nyckelord :Känslomässiga svårigheter; Beteende störningar;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING OCH ANALYS En vuxen kan bli arg, ledsen, besviken, glad, lycklig, vemodig med mera. Flera pedagoger svarar att man kan märka att ett barn har känslomässiga problem genom att det har svårt att ta kontakt med de andra barnen och har svårt att identifiera sina verkliga känslor i en särskild situation, vilket gör att barnet har svårt att visa sina känslor. LÄS MER