Sökning: "barns miljöpåverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden barns miljöpåverkan.

 1. 1. Specialpedagogiska uppdrag inom Barn- och ungdomspsykiatrin och Habiliteringen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Pernilla Gustafsson; Eva Andersson; [2020]
  Nyckelord :Barn- och ungdomspsykiatri BUP ; Habiliteringen; specialpedagog; specialpedagogiska uppdrag; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : En fullföljd skolgång där barn och unga känner trygghet och trivsel är gynnsamt för det psykiska välbefinnandet. Det är även viktigt att barn och unga upplever att de ingår i ett sammanhang och en helhet, samt har inflytande över sin egen tillvaro. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas miljön av limträ- eller stålstomme för en lantbruksbyggnad?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Kamal Eliassi; [2016]
  Nyckelord :LCA; laminated wood; steel; environmental impact; greenhouse effect; LCA; limträ; stål; miljöpåverkan; växthuseffekten;

  Sammanfattning : Global climate change is one of the most important tasks that scientists are trying to solve today. With the help of a Lifecycle Analysis (LCA) method, the impact that many materials and services have on the environment and humans, have been determined. LÄS MER

 3. 3. Miljöanpassad lekplatsutveckling för Vindögatans förskola

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Robin Layton; [2016]
  Nyckelord :lekplats; miljö; miljöcertifiering; barns utveckling; förskolegård;

  Sammanfattning : Våra kommande generationer är grunden till varför miljö och natur blir allt viktigare. Våra barn och barnbarn ska föra människosläktet vidare och förhoppningsvis leva i hållbar symbios med miljön. Barn bör kunna ha tillgång till en lekplats som är rolig och utmanande vilket öppnar möjligheterna för att skapa egen lek. LÄS MER

 4. 4. Grönare skolmat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Elin Källsmyr; Britta Leanders; [2013-06-25]
  Nyckelord :Barns matvanor; miljömåltider; skollunch; vegetarisk mat;

  Sammanfattning : Vi äter allt för lite frukt, grönsaker och baljväxter samtidigt som konsumtionen av kött och charkprodukter ökat kraftigt de senaste decennierna. En större del vegetariska måltider bestående av mycket grönsaker och baljväxter skulle ha många positiva effekter på hälsan. LÄS MER

 5. 5. Återvinning i förskolan : pedagogers syn och arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Malin Fridén; [2013]
  Nyckelord :Förskola; hållbar utveckling; pedagogiskt ledarskap; återvinning;

  Sammanfattning : I dagens media kan vi dagligen läsa om miljö och miljöpåverkan. Hur vår livsstil bidrar till olika konsekvenser för natur och djur. Hållbar utveckling är ett begrepp som nämns i och med detta. LÄS MER