Sökning: "barns och ungdomars rättigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden barns och ungdomars rättigheter.

 1. 1. Vi ungdomar har också åsikter att säga : En fenomenografisk analys av ungdomars perspektiv på delaktighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Susanna Holm; Klara Laago; [2018]
  Nyckelord :Participation; children’s rights; adolescents; influence; participation ladder; Sweden; delaktighet; barns rättigheter; ungdomar; samhällspåverkan; delaktighetstrappa; Sverige;

  Sammanfattning : Alla barn har enligt barnkonventionen rätten att tillåtas att fritt uttrycka sina åsikter. Därtill åligger det samhället ett ansvar att ta tillvara på de ungas engagemang och lyssna till deras synpunkter, idéer och förslag. LÄS MER

 2. 2. Ungdomars upplevelser av påverkan i relation till vuxna : En fenomenologiskt inspirerad studie utifrån ett agens och empowermentperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Katarina Olsson; [2018]
  Nyckelord :Agency; empowerment; participation; adolescents; adults; guardians; parents; qualitative method; phenomenology; interpretative phenomenological analysis; Agens; empowerment; delaktighet; ungdomar; vuxna; vårdnadshavare; föräldrar; kvalitativ metod; fenomenologi; tolkande fenomenologisk analys;

  Sammanfattning : Barn har rätt att påverka sina liv utifrån barnkonventionen, vilket brister i dagsläget. Studien syftar till att synliggöra ungdomars upplevelser och åsikter om påverkan i relation till vuxna rörande det de anser är viktigt att få påverka i sina liv. LÄS MER

 3. 3. Vart vill vi? : ridskoleelevers och ridlärares olika målbilder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Karin Moberg Granström; [2017]
  Nyckelord :goal; riding; pupil; instructor;

  Sammanfattning : Where to? - Riding pupils and instructors various goal perspectives Background: The importance of goal setting is widely spread amongst psychology, pedagogy, and even sports research. At riding schools, the group is the focus point, which can lead to the personal goal of the individual being overshadowed. LÄS MER

 4. 4. Kamratposten: Barns rättigheter under utveckling : Utvecklingen av barn- och ungdomars rättigheter och skildrandet av psykisk ohälsa ur ett historiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Linn Karlstedt; [2017]
  Nyckelord :Barns rättigheter; psykisk ohälsa; Kamratposten;

  Sammanfattning : Under slutet av 1900-talet upplevde Sverige sociala förändringar inom samhället, speciellt utvecklingar av barns rättigheter och uppmärksammandet av deras mentala hälsa. Denna studie använder Kamratposten för att undersöka dessa sociala förändringar som skedde under åren 1970-1989 och resultaten av dessa förändringar. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars upplevelser efter en barnavårdsutredning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Linda Strömberg; [2015]
  Nyckelord :Childprotection investigation; Childrens voice; SOC Sense of Coherence ; Barnavårdsutredning; Barns röst; KASAM Känsla av sammanhang ;

  Sammanfattning : Inledning: I den här studien lyfts fem ungdomars röst fram kring hur deras upplevelse av kontakten med socialtjänsten sett ut. En utredning inom socialtjänsten innebär att en yttre kontrollinsats kommer in i ens eget och ens familjs liv vilket kan uppfattas som en förlust av kontroll och integritetskränkande. LÄS MER