Sökning: "barns platser"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden barns platser.

 1. 1. Att leva och leka på liten yta : En kvalitativ studie om barns perspektiv på små förskolegårdars utemiljö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Erica Lunderbye; [2019]
  Nyckelord :Förskolebarn; Förskolegård; Samtalspromenad; Socialkonstruktivism; Barns perspektiv; Barns aktörskap.;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka barns perspektiv på små förskolegårdar i stadsmiljö; hur barn upplever och använder den begränsade förskolegårdens miljö och utbud. Förskolegårdar krymper i takt med faktorer som ökad konkurrens om mark, förtätning av städer och växande befolkning. LÄS MER

 2. 2. Den fysiska och materiella miljön för de yngsta barnen. : En observationsstudie av de yngsta barnens tillgång till miljöer och material i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Caroline Enqvist; Nina Henriksson; [2019]
  Nyckelord :förskola; miljö; yngsta barnen; material; barnperspektiv och barns perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur förskolans fysiska miljö är utformad utifrån de yngsta barnen och vilka material barnen har tillgång till. Fokus har legat på att genom observationer kartlägga miljöer och material på fyra förskolor i en mellanstor stad i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Barns användande av platser i en mobil förskola

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linda Fridén Syrjäpalo; [2018]
  Nyckelord :Barn- och ungdomsvetenskap; Mobil förskola; Videoanalys; Plats; Materialiteter; Kamratkultur; Rumslighet; Medborgarskapspraktiker;

  Sammanfattning : Den mobila förskolan introducerades 2006, verksamheterna består av bussar som reser med barnen till olika platser. Införandet av de mobila förskoleverksamheterna var en lösning på akut brist på förskoleplatser och ett sätt att öka tillgång på utomhusmiljöer. LÄS MER

 4. 4. ”När det regnar,tränar jag tummarna” : En studie om en grupp barns motivation och upplevelser av fysisk aktivitet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Caroline Bornström; Malin Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Aktivitet; elev; fritid; fritidshem; fysisk föreningsidrott; idrott; motivation; rörelse; skola.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva vad en grupp barn har talat om gällande fysiska aktiviteter i skolan, på fritidshemmet samt på fritiden. Denna studie är av kvalitativ forskningsart och tar stöd ur den hermeneutiska teorin. LÄS MER

 5. 5. När barn skapar egna platser - en studie om barns platser i en förskolemiljö i ett strukturerat övervakande samhälle

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Moa Bily; [2018]
  Nyckelord :affordance; breaking rules; children s places; control; create; creativity; ethnographic study; places for children; preschool; prospect refuge; spontaneous play; surveillance;

  Sammanfattning : Children today have difficulty in finding places to play in the modern Swedish welfare society. Spontaneous play in the streets has almost vanished. When parents drive their children to different activities and institutions where the children are supervised and controlled by adults, the children are under constant surveillance. LÄS MER