Sökning: "barns rollek i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden barns rollek i förskolan.

 1. 1. ”Vi ska resa till planeten Druw” : en kvalitativ studie om rollek iförskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Hassan Ashraf; Ida Karlsson; Alexandra Regnér; [2016]
  Nyckelord :Rollek; förskollärare; observation och intervju;

  Sammanfattning : BakgrundDet finns olika sorters lek och rollek är en av dem. Rolleken kan förekomma i förskolansverksamhet eller hemma hos barnet. Under rolleken utvecklar barnen lekkunskaper så somturtagande, sociala samspel och kommunikation. Lekrollen kan delas upp i olika kategoriersom är fiktiva respektive verklighetsbaserade. LÄS MER

 2. 2. Empati i förskolan : Hur förskollärare främjar barns empatiska utveckling.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jenny Ståhl Granlund; Ulrika Svensson; [2016]
  Nyckelord :Förskola; empati; förskollärare;

  Sammanfattning : Studien handlar om hur förskollärare främjar barns utveckling av empati i förskolan. I livets sociala sammanhang ser vi empatiförmågan som en grundpelare. För att barns empatiförmåga ska utvecklas krävs det ett samspel med andra barn och viktiga vuxna och där har förskolläraren en betydande roll. LÄS MER

 3. 3. En resa till sagornas värld- om upplevelsebaserad pedagogik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Pernilla Nydesjö; [2016]
  Nyckelord :dramatiserad rollek; emotioner; fantasi; förskola; teaterföreställning; upplevelsebaserad pedagogik; äventyrspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka om, och i så fall hur, den fantasibaseradeverklighet som skapas i upplevelsebaserad pedagogik, i det här fallet en teaterföreställning med uppföljningsarbete, kan stimulera barns känsloliv och lärande. Metoden är ett kvalitativt gestaltande arbete, en teaterföreställning, som fortsätter i ett upplevelsebaserat äventyr där åtta barn deltagit. LÄS MER

 4. 4. Rollek i förskolan : Barns lekar och materialanvändning

  M1-uppsats,

  Författare :Linda Eriksson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ”Allt som man kan tänka sig att lära, kan man lära genom lek” : En studie om pedagogers föreställningar kring lek och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Karolin Jaxne; Sandra Rutevik; [2012]
  Nyckelord :Lek; lärande; pedagoger; utveckling; fantasilek; rollek; låtsaslek;

  Sammanfattning : SammanfattningStudiens syfte är att synliggöra pedagogers föreställningar om lek och lärande i förskolans verksamhet. Den beskriver lek och synliggör lekens betydelse för barnet i dess lärandeprocess. Den lyfter även fram olika aspekter och problematiserar den vuxnes deltagande i leken. LÄS MER