Sökning: "barns sociala egenskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden barns sociala egenskaper.

 1. 1. Pedagogers syn på lek som ett verktyg för social utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Tonning; Sarah Liersch; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; Fritidspedagog; Lek; Närmaste utvecklingszonen; Pedagogens roll; Skola; Vygotskij;

  Sammanfattning : Den forskning som hittills bedrivits gällande fritidshemmet har ofta fokuserat på fritidslärarens profession. I och med införandet av kapitel 4 i läroplanen har behovet av forskning kring pedagogernas syn på sin egen roll ökat (Falkner & Ludvigsson, 2016). LÄS MER

 2. 2. Barns användande av platser i en mobil förskola

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linda Fridén Syrjäpalo; [2018]
  Nyckelord :Barn- och ungdomsvetenskap; Mobil förskola; Videoanalys; Plats; Materialiteter; Kamratkultur; Rumslighet; Medborgarskapspraktiker;

  Sammanfattning : Den mobila förskolan introducerades 2006, verksamheterna består av bussar som reser med barnen till olika platser. Införandet av de mobila förskoleverksamheterna var en lösning på akut brist på förskoleplatser och ett sätt att öka tillgång på utomhusmiljöer. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av barns sociala egenskaper genom lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Aras Mohammadi; [2018]
  Nyckelord :Idrott; lek; barns sociala egenskaper;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Syfte: Syftet med detta arbete är att ta reda på hur viktig leken är för idrottsläraren när det gäller att påverka barnens sociala och emotionella utveckling under idrottslektionerna. Syftet är också ta reda på vad idrottslärare anser att barn kan utveckla för sociala egenskaper genom lek och andra former av fysisk aktivitet, samt hur motoriken kan påverka och bidra till att utveckla barnet socialt och emotionellt. LÄS MER

 4. 4. "Massa blod här bakom!" vs. "Jag är så bra på hjärtan." Om hur pojkar och flickor konstruerar genus i sitt bildskapande.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Nadja Wästerberg; [2017]
  Nyckelord :Genus; Förskola; Könsmönster; Genuskontrakt; Bildskapande; Könstillhörighet;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har för avsikt att utreda hur barn konstruerar kön vid fria bildskapande aktiviteter i förskolan. Studiens syfte är att undersöka hur pojkar och flickor uttrycker könstillhörighet i sina val av motiv. LÄS MER

 5. 5. "Plötsligt hade vi Spiderman på picknick"

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Josefin Stigertsson; [2017]
  Nyckelord :Barn; Förskola; Identitet; Roll; Rollek;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka barns lek med identitet i rollrummet utifrån den dramaturgiskt perspektiv och den psykosociala teorin. Frågeställningarna som används i studien är: 1.     Hur uppfattar förskollärare rollrummet och dess funktion? 2.     Vad har rekvisitan för roll i leken i rollrummet? 3. LÄS MER