Sökning: "barnsjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet barnsjuksköterska.

 1. 1. Trygga föräldrar ger trygga barn. : Barnsjuksköterskors upplevelser av att samskapa omvårdnad tillsammans med barn och föräldrar. En intervjustudie.

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jessica Ryberg; Petra Tjärner; [2021]
  Nyckelord :Barnsjuksköterska; barnonkologi; intervju; omvårdnadsprocedur; samskapande omvårdnad.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år insjuknar cirka 370 barn och ungdomar under 18 år i Sverige i cancer. De kommer att genomgå många, svåra och okända omvårdnadsprocedurer. Barnsjuksköterskan kan genom samskapande omvårdnad skapa förutsättningar så omvårdnadsproceduren upplevs positiv av barnet. LÄS MER

 2. 2. Att vårda barn med autismspektrumtillstånd på en barnklinik - Barnsjuksköterskors erfarenheter : - En intervjustudie

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Malin Arlasjö; Malin Tholf; [2021]
  Nyckelord :Autism spectrum disorder; pediatric nurses; content analysis; lack of knowledge; personcentered care.; Autism; barnsjuksköterska; innehållsanalys; kunskapsbrist; personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av barn med autismspektrumtillstånd (AST) ökar i världen. AST är enneuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kan visa sig genom sociala kommunikationssvårigheter och begränsade sociala färdigheter. LÄS MER

 3. 3. "Lägg lite extra fokus på föräldrarna också!" : Föräldrars upplevelser av familjecentrerad omvårdnad på en neonatalvårdsenhet

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jenny Rålund; Sophia Wennerberg; [2021]
  Nyckelord :Barnsjuksköterska; delaktighet; familjecentrerad omvårdnad; föräldraskap; neonatalvård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: På en neonatalvårdsenhet vårdas prematura och fullgångna nyfödda barn. Neonatal vård är en del av barnsjuksköterskans arbetsområde och omvårdnaden ska ske utifrån ett familjecentrerat förhållningssätt. LÄS MER

 4. 4. Barnsjuksköterskans erfarenhet av vad som påverkar omvårdnaden till barn med autismspektrumtillstånd på en akutmottagning : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Linnea Källström; Elin Svensk; [2021]
  Nyckelord :akutsjukvård; autismspektrumdiagnos; intervju; pediatrik; personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under de senaste 20 åren har fler barn diagnostiserats med autismspektrumtillstånd. Studier har visat att barn med autismspektrumtillstånd och dess vårdnadshavare upplever akutmottagningen som stressande, dels på grund av den oroliga miljön samt kunskapsbristen om autismspektrumtillstånd hos barnsjuksköterskan. LÄS MER

 5. 5. Orosanmäla eller inte – vad påverkar barnsjuksköterskans beslut  En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Elena Larsson; Josefine Franzén Kindström; Karin Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Paediatric nurse; experience; decision; qualitative content analysis; child maltreatment; neglect; barnsjuksköterska; erfarenhet; beslut; kvalitativ innehållsanalys; barn som far illa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnsjuksköterskor omfattas av anmälningsskyldighet redan vid misstanke om ett barn far illa. Risk finns för att etiska svårigheter kan förhindra eller påverka beslutet om en orosanmälan. Forskning inom ämnet visar att illafarande hos barn kan leda till psykisk och fysisk ohälsa och i värsta fall död. LÄS MER