Sökning: "barnsjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet barnsjuksköterska.

 1. 1. Barnsjuksköterskans hälsofrämjande arbete i relation till övervikt och obesitas : En strukturerad litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lovisa Segerbank Lång; Elin Hallenberg Haraldsson; [2023]
  Nyckelord :Barnsjuksköterska; övervikt och obesitas; barn och ungdomar; hälsofrämjande arbete; delaktighet; erfarenhet; föräldrastödjande samtal; kommunikation;

  Sammanfattning : Övervikt och obesitas hos barn har ökat de senaste åren. Barnsjuksköterskor följer barnen från att de föds och skrivs in i barnhälsovården och sedan vidare till elevhälsan. Det är där barnsjuksköterskorna kan uppmärksamma och fånga upp barnen som börjat närma sig övervikt eller obesitas. LÄS MER

 2. 2. Att stödja syskon till barn som vårdas på en neonatalavdelning : Barnsjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Lisa Brorsson; Jennifer Delshad Meti; [2023]
  Nyckelord :Pediatric nurses; siblings; neonatal care; family-centered care; qualitative content analysis; Barnsjuksköterska; syskon; neonatalvård; familjecentrerad omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: När ett barn vårdas på en neonatalavdelning påverkas hela familjen och syskon riskerar att känna sig åsidosatta. Barnsjuksköterskor ska arbeta familjecentrerat vilket innebär att varje familjemedlems behov beaktas. LÄS MER

 3. 3. Ska vi dagdrömma? : Barnsjuksköterskors erfarenheter av Guided Imagery på barn i åldern 5-18 år vid procedurer på sjukhus - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Filippa Remvig; Hanna Erlandsson; [2023]
  Nyckelord :Child; distraction; Guided Imagery; pediatric nurse; procedure.; Avledning; barn; barnsjuksköterska; Guided Imagery; procedur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn genomgår procedurer på sjukhus som kan upplevas obehagliga, smärtsamma och skrämmande. Smärta och oro vid procedurer ska behandlas. En icke-farmakologisk metod för barn i åldern 5–18 år är Guided Imagery. Guided Imagery innebär att barnet ska dagdrömma om en situation med vägledning av barnsjuksköterskan. LÄS MER

 4. 4. Att som barn växa upp med en förälder med psykisk ohälsa : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Josefine Andersson; Amanda Frantz; [2023]
  Nyckelord :barn; erfarenheter; psykisk ohälsa; föräldrar; barnsjuksköterska; barnperspektiv; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Barn har rätt till en trygg och stabil uppväxtmiljö som främjar utveckling och psykisk hälsa. Detta faktum gäller inte för alla barn som växer upp idag då psykisk ohälsa blir allt vanligare. LÄS MER

 5. 5. Barnsjuksköterskans kommunikation med barn i livets slutskede

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida Jälefors; Miranda Sahlin; [2023]
  Nyckelord :Barn; Barnsjuksköterska; Erfarenhet; I livets slutskede; Kommunikation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vård i livets slutskede byggs på fyra hörnstenar som är symtomkontroll, stöd till närstående, samarbete i mångprofessionellt team och kommunikation. Redan i slutet av 1900-talet och början på 2000-talet beskrevs vikten av god planering och ett gott bemötande i vården av barn som befann sig i livets slutskede. LÄS MER