Sökning: "barnsjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet barnsjuksköterska.

 1. 1. Vikten av en strukturerad transitionsprocess. En enkätstudie om barnsjuksköterskors erfarenheter av transitionsprocessen för ungdomar med övervikt och fetma

  Magister-uppsats,

  Författare :Marcus Andersson; Stephanie Lübbe; [2018-05-02]
  Nyckelord :Barnsjuksköterska; erfarenhet; fetma; transition; ungdom; övervikt;

  Sammanfattning : Background: The number of young people today living with overweight and obesity and requiring long-term treatment has increased. This requires the care to treat the youth with respect and knowledge. LÄS MER

 2. 2. Jag litar på mina bedömningar, mina kunskaper och min erfarenhet : Barnsjuksköterskans upplevelse avsjuksköterskebesök på en barnakutmottagning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Nilsson; Victoria Nordlund; [2018]
  Nyckelord :sjuksköterskebesök; utbruten sjuksköterskemottagning; barnakutmottagning; barnsjuksköterska; upplevelse; intervjustudie;

  Sammanfattning : I takt med en växande befolkning ökar trycket på landets akutmottagningar. Västra Götalandsregionen har utvecklat en akutmodell i syfte att bland annat förbättra akutmottagningens ledtider samt öka nöjdheten hos både patienter och personal. LÄS MER

 3. 3. Barnsjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete mot övervikt och fetma hos barn inom barnhälsovården : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Egzona Cejku; Lisa Boström; [2018]
  Nyckelord :Child Health Care; obesity; overweight; pediatric nurse; prevention; health promotion; Barnhälsovård; barnsjuksköterska; fetma; förebyggande; hälsofrämjande; övervikt;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma hos barn är ett världsomfattande folkhälsoproblem. Barnhälsovården har en betydande roll i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet mot barnfetma och är en nyckelfaktor i främjandet av barns tillväxt och utveckling. Tidig barndom är en kritisk tid där många riskfaktorer för övervikt och fetma framträder. LÄS MER

 4. 4. Att involvera syskon till långvarigt sjuka barn i vården : Barnsjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Malin Knutsson; Emma Karlsson; [2018]
  Nyckelord :barnsjuksköterska; delaktighet; långvarig sjukdom; syskon; teamsamverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund: När barn drabbas av sjukdom påverkas hela dess familj. Flertalet syskon till långvarigt sjuka barn upplever sig inte delaktiga i vården. En barnsjuksköterska ska arbeta familjecentrerat vilket innebär att planera vården utifrån hela familjen. Barnsjuksköterskan ska också möta varje individ i familjen. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenhet av att möta utlandsfödda föräldrar inom barnhälsovården

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sanne Andersson; Nellie Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Barnhälsovård; Barnsjuksköterska; BHV-sjuksköterska; Distriktssköterska; Erfarenheter; Utlandsfödda föräldrar; Transkulturell omvårdnad; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Av Sveriges befolkning är ca 1,7 miljoner utlandsfödda. Det medför att inom barnhälsovården möter sjuksköterskan utlandsfödda föräldrar och kunskap om transkulturell omvårdnad är betydelsefullt för att kunna möta familjen och ge en god omvårdnad. LÄS MER