Sökning: "barnsjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet barnsjuksköterska.

 1. 1. Individanpassad applikation för information och stöd som komplement i neonatalvården : Föräldrars erfarenheter av applikationen Neo föräldrastöd

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Caroline Heimerback; Emelie Fråstad; [2020]
  Nyckelord :E-health; Information; Neonatal Care; Paediatric nurse; Person-centred care; Barnsjuksköterska; E-hälsa; Information; Neonatalvård; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år vårdas tio procent av alla nyfödda barn på neonatalavdelning. Föräldrar till prematurfödda barn känner sig ofta oförberedda i föräldraskapet då födseln ofta uppstår plötsligt. Ett av de behov föräldrar upplever på en neonatalavdelning är att få tillgång till information. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars delaktighet i deras barns behandling av fetma : Barnsjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Hanna Fornander; Maria Hamlin; [2020]
  Nyckelord :Pediatric obesity; pediatric nurse; participation; family nursing; qualitative research; Barnfetma; barnsjuksköterska; delaktighet; familjefokuserad omvårdnad; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma hos barn är ett stort växande hälsoproblem som bland annat kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och låg livskvalitet. Det är av stor betydelse att upptäcka fetma vid tidig ålder för att minska risken för följdsjukdomar. Föräldrarna är viktiga för deras barns behandling av fetma. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att stödja relationen mellan barn och föräldrar när barnet föds med hjärtfel

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Caroline Carlsson; Martina Schultzén; [2020]
  Nyckelord :relation; barn; föräldrar; hjärtfel; fysisk närhet; barnsjuksköterska; sjuksköterska; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Varje år föds det drygt 1000 barn i Sverige med hjärtfel och även om det finns en stor variation i svårighetsgrad kräver en betydande del kirurgi som spädbarn. När ett barn föds med hjärtfel kan det innebära att spädbarnet direkt efter födseln separeras från föräldrarna för vård vilket riskerar att störa relationen mellan barn och föräldrar. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars delaktighet i omvårdnaden av sitt prematurfödda barn : -En intervjustudie utifrån barnsjuksköterskors erfarenheter.

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jenny Carlén; Anna Hagman; [2020]
  Nyckelord :Family-focused care; Qualitative content analysis; Neonatal intensive care unit; Premature; Nursing; Familjefokuserad omvårdnad; Kvalitativ innehållsanalys; Neonatalavdelning; Prematur; Omvårdnadsarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige föds omkring 7000 prematura barn varje år. Föräldrars närvaro och delaktighet är viktig för att de ska lära känna sitt barn och ta på sig rollen som barnets primära vårdare, men även för barnets välbefinnande och trygghet. LÄS MER

 5. 5. Telefonrådgivning till föräldrar med sjuka barn : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats,

  Författare :Emelie Henrysson; Annika Maltesson; [2020]
  Nyckelord :Communication; co production healthcare; interviews; pediatric nurse; telephone advice; Barnsjuksköterska; djupintervjuer; kommunikation; samskapande omvårdnad; telefonrådgivning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Under år 2018 tog 1177 Vårdguiden emot tre miljoner samtal från hela Sverige. I Västra Götaland tog de emot 900 750 samtal och ungefär 33 procent av dem handlade om barn. LÄS MER