Sökning: "barnskådespelare"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet barnskådespelare.

 1. 1. Att regissera barn

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Eriksson Maria; [2017]
  Nyckelord :Regi; barnregi; film; filmkonst; personinstruktion; regissör; barnskådespelare; kortfilm.;

  Sammanfattning : I masteruppsatsen "Att regissera barn" skriver filmregissören Maria Eriksson om vad det innebär att som regissör arbeta med barn i film. Med utgångspunkt i erfarenheterna från arbetet med kortfilmen "Skolstartssorg" för hon i uppsatsen dialog med bland andra regissören Suzanne Osten, barnfilmsnestorn Catti Edfeldt och skådespelaren Maria Johansson. LÄS MER

 2. 2. Konsten att regissera barn : Att arbeta med barnskådespelare i professionella teaterproduktioner

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Veronica Halén; [2016]
  Nyckelord :Barnskådespelare; regissera barn; regi; barnregi; Billy Elliot;

  Sammanfattning : Since there is very little scientific research about directing children and foremost about directingchildren in professional productions, like Stockholm stadsteater, was my purpose with this bacheloressay to find work methods that directors use when they work with child actors in professionalproductions. With this bachelor essay I wanted to give practitioners in the world of theater tools forhow to work with children in professional theater, as well as increase the interest for furtherresearch in this subject. LÄS MER

 3. 3. ”Balloon Wars & snapphanarna” : lärdomar av narrativt filmskapande i skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Johan Karlsson; [2010]
  Nyckelord :Filmskapande i skolan; narrativ film; aktionsforskning; semiotiska resurser; Vygotskijs närmaste utvecklingszon; estetiska läroprocesser; rollekar; populärkultur;

  Sammanfattning : Syftet med denna examensuppsats, Balloon Wars & snapphanarna – lärdomar av narrativt filmskapande i skolan, är att undersöka vad och hur eleverna (en årskurs 3-5) som deltog i skapandet av en narrativ, berättande spelfilm om snapphanetiden kan tänkas ha lärt sig av filmprojektet, och vilka tänkbara utvecklingsmöjligheter filmmetoden har i framtiden. Studien förankras i Vygotskijs tankar om den närmaste utvecklingszonen och att barn lär sig bäst tillsammans, i ett socialt samspel. LÄS MER