Sökning: "barnskötare"

Visar resultat 1 - 5 av 393 uppsatser innehållade ordet barnskötare.

 1. 1. Rektorers sätt att organisera det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan : och anställdas uppfattning av uppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Alexandra Bylund; Terese Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; kvalité; rektor; systematiskt kvalitetsarbete; uppdrag; yrkesroll;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få förståelse för hur rektorerna organiserar det systematiska kvalitetsarbetet och hur de anställda förstår detta arbete relaterat till sin yrkesroll. Det systematiska kvalitetsarbetet är någonting som kontinuerligt och systematiskt ska genomföras i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Digitalt verktyg och pulshjöande aktiviteter i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Liselott Kent; [2021]
  Nyckelord :Pulshöjande aktiviteter; digitala verktyg; didaktiska frågor hur; vad och varför ;

  Sammanfattning : Enligt den senaste revideringen av Lpfö18 skall förskolan ge barnen en grundläggande förståelse för digitala verktyg. Förskolläraren ansvarar för att varje barn får möjlighet att hantera digitala verktyg, vilket kan stimulera utveckling och lärande. LÄS MER

 3. 3. Förskolepersonals perspektiv på neofobi och ätovilja på kommunala förskolor : en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Malin Darth; Karin Rehult; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Barn behöver stor andel näring i förhållande till sin kroppsvikt för att inte tillväxten ska påverkas negativt. Förekomsten av neofobi varierar mellan 40-60% och 50% av tvååringar uppges vara petiga. LÄS MER

 4. 4. Spontana lärsituationer i förskolan : kopplat till matematik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofie Anderson Lagerqvist; Shpresa Bekteshi; [2021]
  Nyckelord :förskolan; matematik; samspel; scaffolding; spontana lärsituationer;

  Sammanfattning : Matematik finns överallt och därför är det viktigt att som pedagog arbeta med matematik i förskolan då det utgör en stor del av barnets kunskapsutveckling. Det framkommer i litteratur att barnet inte alltid uppmärksammar det matematiska i de spontana lärsituationerna och därför måste pedagogen vägleda barnet till ett matematiskt innehåll. LÄS MER

 5. 5. Det är inte bara att plocka fram material : - En kvalitativ studie om språkutvecklande miljöer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Fatima Asad; Ida Fallén; [2021]
  Nyckelord :språkutvecklande miljöer; språkutveckling; språkundervisning; förskolepersonal.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskolepersonal arbetar med språkutvecklandemiljöer, hur de upplever att olika miljöer kan ge olika förutsättningar när det gällerspråkundervisningen i förskolan. Studien har en kvalitativ ansats och utgår från halvstrukturerade intervjuer med förskolepersonal, vilket innefattar barnskötare och förskollärare. LÄS MER