Sökning: "barnstolar"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet barnstolar.

 1. 1. Effect of Lap Belt Position on Kinematics & Injuries by using 6YO PIPER child HBM : in Frontal Crash Simulations

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sarah Hassan El-Mobader; [2018]
  Nyckelord :PIPER; Human Body Model; 6YO; Full Frontal; Child Restraint Systems; Injuries; Kinematics; Abdomen; Lap Belt; PIPER; Humanmodell; 6åring; frontalkrock; barnstolar; barnsäkerhet; skador; kinematic; bukorgan; höftbälte;

  Sammanfattning : Traffic accidents are the second leading cause of child fatality among children younger than 15 years of age. In the course of 10 years, the implementation of child restraint systems has decreased child fatality in traffic accidents with 50%, for children younger than 15 years. LÄS MER

 2. 2. Examensprojekt bar-Nstol

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Lisa Jonsson; Anna Johansson; [2008]
  Nyckelord :barnstol; ergonomi; bar-Nstol; sadelsits; reglerbar; barhöjd;

  Sammanfattning : Projektet inleddes med en omfattande marknadsundersökning där syftet var att ta reda på vad primär- och sekundäranvändare av höga barnstolar har för åsikter om dessa och samtidigt undersöka det befintliga utbudet av höga barnstolar. På den undersökta marknaden hittades ingen barnstol som var ergonomisk för både barnet och föräldrarna. LÄS MER