Sökning: "barnuppfostran 1950- talet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden barnuppfostran 1950- talet.

 1. 1. Den rättsliga regleringen av barnaga under 1900-talet - en del i civiliseringsprocessen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emil Alfredsson; [2014]
  Nyckelord :Rättshistoria; aga; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utreda hur och varför lagstiftarens inställning till och den rättsliga regleringen av bruket av kroppsaga mot barn förändrades under 1900-talet och huruvida denna förändring kan sägas vara en följd av en civiliseringsprocess. De frågeställningar som använts är följande: hur förändrades den rättsliga regleringen av kroppsaga av barn mellan år 1900 och år 1979? Hur förändrades lagstiftarens inställning till kroppsaga av barn under samma period? Kan rättsutvecklingen sägas vara en följd av civiliseringsprocessen enligt Jarricks och Söderbergs utveckling av Norbert Elias’ civiliseringsteori? Vid 1900-talets början återfanns det aganderätter av två typer - föräldrars aganderätt, innefattande denna rätt härledd till andra i deras ställning, och aganderätter som låg föräldrarätten nära. LÄS MER

 2. 2. Diskursens konstruktioner om vilka beteenden och vilken social miljö som anses tillhöra en godkänd förälder och familj. : Diskursanalys gjord på några statliga offentliga utredningar från 1950-talet

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Maria Savela; [2011]
  Nyckelord :Behavior; Biopolitics; Child Abuse; Child Health; Discourse; Governmentality; Parental Code; Parents; Social Environment.; Beteende; Biopolitik; Barnmisshandel; Barns hälsa; Diskurs; Governmentality; Föräldrabalk; Föräldrar; Social miljö.;

  Sammanfattning : Föräldrabalkens innehåll baseras på kunskap om hur föräldrar bör vara i föräldraskap utifrån vad som föreställs vara bäst för barn. I föräldrabalken 1949 tilldelades rätten för föräldrar att använda viss nivå av aga i barnuppfostran. Under mitten av 1950-talet kom de första rapporterna om otillåten aga kom i Sverige. LÄS MER