Sökning: "barriär och äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden barriär och äldre.

 1. 1. Ofrivillig ensamhet hos äldre personer : En kvalitativ litteraturstudie om äldres erfarenheter av ofrivillig ensamhet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Julia Dahlberg; Daniella Johansson; [2021]
  Nyckelord :Experiences; loneliness; older persons; Ensamhet; erfarenheter; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den äldre befolkningen ökar i rask takt och bor i större utsträckning hemma längre. Människan är beroende av gemenskap och de äldre är en utsatt grupp som löper större risk att drabbas av ensamhet. LÄS MER

 2. 2. Tvekande hjortdjur - En beteendeekologisk studie av rådjur och dovhjort för att bedöma effektiviteten av en faunaport och en ekodukt i Skåne, Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Isak Holmberg; [2020]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Wildlife crossing structures are needed to enable animal movements in an all more broken up landscape. The Swedish Transport Administration need to know how to build these. Previous studies have focused on passing frequencies and indices. Few have looked at the behavior of the visiting animals. LÄS MER

 3. 3. Groundwater flow modelling to address hydrogeological response of a contaminated site to remediation measures at Hjortsberga, southern Sweden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Adam Johansson; [2020]
  Nyckelord :PCP; Groundwater modelling; Permeable reactive barrier; Hjortsberga sawmill; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Pentachlorophenol (PCP) is a chlorinated aromatic compound that was commonly used for treatment of wood against microbial degradation before it got banned in the 1970s. Due to its solubility in water, PCP is a common groundwater contaminant around old sawmills, for example near Hjortsberga in southern Sweden where this study was performed.. LÄS MER

 4. 4. Det digitala mötet : Personcentrerad samordnad vård- och omsorgsplanering via videokonferens

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för informatik

  Författare :Ann-Therese Hedqvist; [2018]
  Nyckelord :Coordinated care planning; video conference; distance meeting; person-centered care; Samordnad vård- och omsorgsplanering; videokonferens; distansmöte; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vi blir allt äldre och fler bor kvar i hemmet med behov av vård- och omsorgsinsatser. Då dessa personer av någon anledning vårdats på sjukhus och skall återgå till hemmet görs en vård- och omsorgsplanering för att patienten ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt. LÄS MER

 5. 5. Hangarplatsen : gestaltningsidéer och teoretiska resonemang kring ett offentligt rum i Barkarbystaden norr om Stockholm

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anders Isacson; [2017]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; gestaltningsförslag; Barkarbystaden; Järfälla; hangar; omvandlad miljö;

  Sammanfattning : När våra städer växer och nya stadsprojekt breder ut sig förändras landskapen. Platser omdefinieras genom att nya strukturer ersätter de gamla. Samtidigt är det inte ovanligt att spår efter tidigare markanvändning lämnas kvar när ett område ska omgestaltas. LÄS MER