Sökning: "barriärer patientsäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden barriärer patientsäkerhet.

 1. 1. Vad händer med hållbarhet i en akut situation? : En kvalitativ intervjustudie på akutmottagningen och akutvårdsavdelningen vid Vrinnevisjukhuset I Norrköping

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Mathias Björkman; Emma Fridh; [2019]
  Nyckelord :Motivation; Barriers; Enablers; Sweden; Healthcare; Economy; Administration; Communication; Education; Recycling and Disposable items; Barriärer; Möjliggörare; Sverige; Sjukvård; Ekonomi; Administration; kommunikation; utbildning; återvinning och engångsartiklar.;

  Sammanfattning : Sverige är världsledande när det kommer till sjukvård och när det kommer till sopsortering men vad händer när dessa styrkor kombineras? Kan det skilja sig i uppfattningar bland vårdpersonal på ett svenskt sjukhus, samt hur ser uppfattningarna ut avdelningarna emellan. Denna studie syftar till att granska barriärer och möjliggörare för miljöarbetet på akutmottagningen och akutvårdsavdelningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, med fokus på engångsartiklar. LÄS MER

 2. 2. När sjuksköterskan hindras från att göra rätt : En litteraturöversikt om moralisk stress hos sjuksköterskan

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Elin Thunberg; Madeleine Kastlund; [2018]
  Nyckelord :Jean Watson; Moral stress; Nurses; Nursing ethics; Work climate; Arbetsklimat; Jean Watson; Moralisk stress; Sjuksköterskor; Vårdetik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Moralisk stress är ett begrepp som först kom att definieras av Jameton (1984) och anses uppstå när sjuksköterskor inte kan handla i enlighet med det de anser vara det rätta på grund av organisatoriska eller institutionella barriärer. Den legitimerade sjuksköterskan ansvarar för ett stort kunskaps- och arbetsområde som ska präglas av ett etiskt förhållningssätt och en personcentrerad vård. LÄS MER

 3. 3. Mötet efter suicidförsöket : Sjuksköterskans kunskapsbehov vid bemötande av patienter som försökt begå suicid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sandra Bennefors; Debbie Bergström; [2017]
  Nyckelord :approach; attempted suicide; attitude; knowledge; nurse; förhållningssätt; inställning; kunskap; sjuksköterska; suicidförsök;

  Sammanfattning : Möte med suicidpatienter kan ske på olika avdelningar beroende på deras behov avsomatisk sjukvård efter suicidförsök. Det behövs bredare tvärprofessionellt samarbeteoch kunskap kring mötet och vårdandet av suicidala patienter, då låg erfarenhet inomområdet kan medföra risk för sämre förståelse och bemötande av denna patientgrupp. LÄS MER

 4. 4. Mindfulness : Ett verktyg för att minska stress hos sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Rebecca Lundahl; Tobias Prahl; [2017]
  Nyckelord :Mindfulness; Stress; Stresshantering; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund Stress är ett vanligt förekommande problem hos sjuksköterskor. Stress kan påverka den vård som patienterna får i form av minskad patientsäkerhet. Det är därför av vikt att undersöka stressreduceringsmetoder hos sjuksköterskor. LÄS MER

 5. 5. Att tala eller icke tala?

  Magister-uppsats,

  Författare :Joakim Stenudd; Otto Karlsson; [2016-09-16]
  Nyckelord :Kommunikation; intraoperativ; kirurgi; anestesi; patientsäkerhet; WHO; CRM; Communication; intraoperative; surgery; anesthesia; patient safety; WHO; CRM;

  Sammanfattning : Background: Intraoperative communication plays a significant role in cooperation andpatient safety. Communication patterns between staff in operating rooms can be complex.Communication problems exist and the area is poorly investigated. When these problemsarise in the care setting, patient safety is compromised. LÄS MER