Sökning: "barriärer"

Visar resultat 1 - 5 av 931 uppsatser innehållade ordet barriärer.

 1. 1. Transitioning towards a circular economy at an electronics manufacturer: Barriers and solutions for implementing a take back system in the US

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Ellen Pellosniemi; Ebba Lundgren; [2022]
  Nyckelord :circular economy; e-waste take back; stakeholder barriers; B2B incentivization; solution prioritization; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : So far, over 50 million tonnes of e-waste have been generated globally (World Economic Forum, 2019), raising the question of the role of circular economy in combating climate change (Ellen MacArthur Foundation, 2021). This thesis explores the opportunities for Axis Communications to introduce a take back system for recycling decommissioned products in the US. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av vårdpersonalens bemötande angående våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Adine Degent; Matilda Leidö Høidahl; [2022]
  Nyckelord :Intimate Partner Violence; experiences; women; advice; healthcare providers; Våld i nära relationer; bemötande; kvinnor; åtgärder; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Introduktion: Kvinnor utsatta för våld i nära relationer [VNR]söker ofta sjukvård, detta ger vårdpersonal en unik möjlighet och ett stort ansvar att fånga upp och hjälpa dem. Därför är det väsentligt att beskriva kvinnors upplevelser av vården och identifiera önskat bemötande. LÄS MER

 3. 3. Autonoma fordon i transportnätverket - En studie om de implementeringsbarriärer som föreligger för tunga autonoma transporter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Petré; Tom Lidgard; [2021-07-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Autonomous heavy transports are expected to fundamentally change the transport system.However, in order to be able to implement these vehicle solutions in today’s transport system,barriers need to be overcome. LÄS MER

 4. 4. Videosamtalets betydelse för kommunikation på en intensivvårdsavdelning under besöksrestriktioner i samband med Covid-19

  Magister-uppsats,

  Författare :Carolina Engdahl; Evelina Fasth; [2021-06-24]
  Nyckelord :Närstående; Videokommunikation; Covid-19 och Intensivvårdsavdelning;

  Sammanfattning : Background: The Family-Centered care is an important aspect for the patient but also for the relatives, to experience a feeling of well-being during the tragic situation. The fact that an intensive care unit works with Family-Centered care is just as important according to the current visit restrictions during the covid-19 pandemic. LÄS MER

 5. 5. Barns tillgänglighet till lekplatser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Agnes Bergqvist; Emma Eriksson; [2021-06-23]
  Nyckelord :Tillgänglighet; Barn; Lekplats; Självständig rörelse;

  Sammanfattning : The essay studies children's accessibility to playgrounds in the Halmstad urban area. The purpose was to illustrate children's equal accessibility to playgrounds, based on the playground's location in Halmstad and the barriers that affect children's accessibility. Accessibility was also studied in relation to children's dwelling. LÄS MER