Sökning: "barthelson"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet barthelson.

 1. 1. Att förändra eller förändras : Upplevelser i samband med kostbehandlad diabetes mellitus typ två

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Emmy Atle Barthelson; [2020]
  Nyckelord :diabetes mellitus typ två; egenvård; kost; kostrekommendationer; livsstil; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ två är en kronisk sjukdom som medför risk för svåra komplikationer, nedsatt livskvalitet och för tidig död. En viktig del i behandlingen består av egenvård i form av förändrad livsstil avseende fysisk aktivitet, glukoskontroll och hälsosam kost. Med förändrade kostvanor kan progress och symtom minska. LÄS MER

 2. 2. Det rosa molnet som blev svart : en litteraturöversikt om biologiska och psykosociala faktorer som påverkar risken för att utveckla postpartum depression

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Barthelson; [2017]
  Nyckelord :Postpartum depression; Risk factor; Woman; Support; Postpartum depression; Riskfaktorer; Kvinna; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas cirka 10 000 nyblivna mödrar av postpartum depression (PPD) varje år. Att bli förälder är någonting som förknippas med en glädjefylld händelse men denna bild kan ibland stå i stark kontrast till verkligheten. LÄS MER

 3. 3. PaddelAppen

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för datavetenskap

  Författare :Barthelson Claes; [2015]
  Nyckelord :paddelapp; paddelappen; xamarin; utvärdering xamarin;

  Sammanfattning : Mobila lösningar blir allt vanligare och appar kan utvecklas för att hjälpa mobilanvändare med det mesta. Att utveckla appar är populärt och kan göras i en mängd olika språk och utvecklingsmiljöer, och projektet har haft som mål att både utveckla en användbar app och utvärdera en sådan utvecklingsmiljö. LÄS MER

 4. 4. Investeringsprocessen inom privat sjukvård - en fallstudie

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikael Kruusval; Marcus Barthelson; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En allmän debatt har under en längre tid bedrivits angående hur den svenska sjukvården skall vara utformad. I takt med detta har det uppkommit ett antal nya privata aktörer på den svenska sjukvårdsmarknaden. LÄS MER

 5. 5. Behaviour in online news reading

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Kognitionsvetenskap

  Författare :Maria Barthelson; [2002]
  Nyckelord :numerical analysis; Computer science; Newspaper reading; Eye-tracking; Online reading; systems; control; Datalogi; numerisk analys; system; kontroll; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Traditional publishers of journalistic material have found a new channel through which they can reach the readers namely the Internet. The material is often the same in the online version as in the paper based version, but not enough thought has been paid to how the different media influence the way of reading. LÄS MER