Sökning: "basala angiospermer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden basala angiospermer.

 1. 1. Odlingsvärd medicinalväxt Schisandra chinensis fjärilsranka

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Susanne Stenqvist; [2016]
  Nyckelord :Schisandra; medicinalväxt; lignaner; sekundära metaboliter; adaptogen; basala angiospermer;

  Sammanfattning : Schisandra chinensis är en tvåhjärtbladig växt och ingår i familjen Schisandraceae och i släktet Schisandra. Släktet innehåller ett tjugotal arter som är klätterväxter. Blommorna är oftast enkönade, blomställningen är enkel. Frukten är ett aggregat och är fäst längs med den förlängda blomaxeln. LÄS MER

 2. 2. Palynological investigation of coal-bearing deposits of the Thar Coal Field Sindh, Pakistan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Pardeep Kumar; [2012]
  Nyckelord :hydrocarbons; Eocene; Paleocene; pollen; coal; Pakistan; palynofacies; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Palynologiska och sedimentologiska studier av prover från en borrkärna från Thar-kolfältet (nedre Indus Bassängen), Pakistan har genomförts. De kenozoiska sedimenten ligger på det granitiska urberget (som utgör den Indiska skölden) och utgörs främst av kolavlagringarna vilka är mellanlagrade av sandsten och silt-sten.. LÄS MER