Sökning: "baseflow"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet baseflow.

 1. 1. Application of HEC-HMS modelling on River Storån,Model evaluation and analysis of the processes by using soil moisture accounting loss method

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Pooja Makki Vijayaprakash; [2021]
  Nyckelord :River Storån; HEC-HMS; SMA; streamflow; baseflow; evapotranspiration; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : River Storån, a major tributary of Lake Bolmen which is a source of fresh water to Skåne county of Sweden is found to alter the color of water in the lake due to the presence of natural organic matter. Hence it is of utmost importance to study the river to understand the dynamics of generation and flow of water from the river to the lake. LÄS MER

 2. 2. Sustainable Drainage Systems Assessment and Optimisation-A case study for Lussebäcken Catchment, Helsingborg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Bernard Nsabimana; Néstor Utande Estallo; [2019]
  Nyckelord :Hydraulics; hydrology; Sustainable Drainage Systems; urban; Modeling; MIKE URBAN; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Increase of urbanization and climate change are one of the factors that have been highlighted to influence hydrography. This is resulting in an increase in peak flow within an urban watershed. Downstream flooding and increased pollution are the problems that arises. LÄS MER

 3. 3. Föroreningar från gata till å : Utvärdering av beräkningsmetod för föroreningsbelastningfrån dagvatten genom en fallstudie i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Johan Karlsson; Hannes Öckerman; [2016]
  Nyckelord :Stormwater; SMED; model; StormTac; baseflow; flow-proportional sampling; flow measurement; nutrients; heavy metals; suspended solids; rainfall intensity; rainfall depth; uncertainty; Dagvatten; SMED; modell; StormTac; basflöde; flödesproportionell provtagning; flödesmätning; tungmetaller; näringsämnen; suspenderade ämnen; regnintensitet; regndjup; osäkerhet;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle med pågående urbanisering. Nyexploateringar och förtätningar istadsmiljöer bidrar till minskad infiltration och evapotranspiration samt ökad ytavrinning avregn- och smältvatten; så kallat dagvatten. LÄS MER

 4. 4. Simplified modeling of wind-farm flows

  Master-uppsats, KTH/Strömningsfysik

  Författare :Raphael Ebenhoch; [2015]
  Nyckelord :Wind tunnel; Blockage effect; Numerical wake model; Linearized RANS; Linearized actuator-disc theory; Internal boundary layer; Dispersive stresses; Simplied CFD model;

  Sammanfattning : Abstact: In order to address the wind-industry's need for a new generation of more advanced wake models, which accurately quantify the mean flow characteristics within a reasonably CPU-time, the two-dimensional analytical approach by Belcher et al. (2003) has been extended to a three-dimensional wake model. LÄS MER

 5. 5. Drainage of flooded water : effects on baseflow in Awanui Stream, New Zealand

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anna Thorsell; [2012]
  Nyckelord :drainage; flooding; infiltration; pumice; peat; Heretaunga Plains.; dränering; översvämning; infiltration; pimpstensjord; torv; Heretaunga Plains.;

  Sammanfattning : In the Heretaunga Plains area, New Zealand, parts of the low lying land adjacent to the Awanui Stream are flooded annually. The purpose of the study was to find out if the flooding water trapped in the field gets sealed off from infiltrating the soils in any way (and hence is unavailable to replenish the stream flow). LÄS MER