Sökning: "basel 1 och 2"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden basel 1 och 2.

 1. 1. Effekten av Basel III - En fallstudie om en banks företagsutlåning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niclas Leksell; Fabian Herrgårdh; [2020-07-01]
  Nyckelord :Basel III; Baselkommittén; Utlåningsvolym; Lånekostnad; Kapitalkrav; Kärnprimärkapital CET1 ; Primärkapital tier 1 ; Supplementärkapital tier 2 ; Kapitalkonserveringsbuffert; Kontracyklisk kapitalbuffert; Systemriskbuffert; Likviditetstäckningsgraden LCR ; Nettofinansieringskvoten NSFR ; Bruttosoliditet; Rating; Basel III; Basel Committee; Lending volume; Lending cost; Capital requirements; Common Equity Tier 1 CET1 ; Additional Tier 1 AT1 ; Tier 2; The Capital Conservation Buffer; The Countercyclical Capital Buffer; The Systemic Risk Buffer; The Liquidity Coverage Ratio LCR ; Net Stable Funding Ratio NSFR ; Leverage Ratio; Rating;

  Sammanfattning : Following the financial crisis of 2007 - 2008 stricter regulations were introduced to theinternational banking system. This regulatory framework came to be referred to as Basel III andinvolves major changes for active banks and the financial sector. LÄS MER

 2. 2. PROFITABILITY MODELLING FOR CREDIT MARKET COMPANY : MODELLING AND EVALUATION OF PROFITABILITY AND CREDIT RISK FOR LARGE CONTRACTS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Mattias Kvarnerås; Viktor Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Credit Risk; Credit; Modelling; Model; Profitability; Kreditrisk; Modell; Modellering; Lönsamhet;

  Sammanfattning : Risk and profitability are two topics that companies today have to face and deal with. There are different type of risks that either directly or indirectly affect the survival of a company. LÄS MER

 3. 3. Toxisk kolonialism : - uppfattningar om globalt ansvar, rättvisa och mänskligarättigheter i processen av en ändring av Baselkonventionen

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan StockholmTeologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter

  Författare :Lise Kalén; [2019]
  Nyckelord :Global Responsibility: Toxic colonialism: Basel Convention: Ban Amendment: Electronic Waste: Justice: John Rawls: Human Rights; toxisk kolonialism; globalt ansvar; rättvisa; John Rawls; mänskliga rättigheter; Baselkonventionen; Ban Amendment: elektroniskt avfall.;

  Sammanfattning : Purpose/Aim: The purpose of this study is to understand the meaning of global responsibility and toxicwaste control. The Basel Convention is the UN's international regulations on the import, export andtransport of hazardous waste. LÄS MER

 4. 4. Bolånemarknaden och Kapitaltäckningskrav - En studie om sambandet mellan dagens situation på svenska bolånemarknaden och de ökade kapitaltäckningskraven

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Bruneheim; Jacob Clason; Olle Cronholm; [2016]
  Nyckelord :Bolånemarknaden; Bolåneräntor; Finansiering av bolån; Kapitaltäckningskrav; Skuldsättning; Mortgage market; Mortgage rates; Financing mortgages; Capital requirements; Consumer debt levels; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka sambandet mellan dagens situation på bolånemarknaden i Sverige och de ökade kapitaltäckningskraven för de svenska storbankerna. Utifrån syftet har en kvalitativ metod valts. LÄS MER

 5. 5. Compliance - En gränsöverskridande undersökning i finansmarknadsrätt, bankrätt, värdepappersmarknadsrätt och straffrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Pierre Johan Käll; [2015]
  Nyckelord :Komparativ rätt; Intern styrning och kontroll; Compliancerisk; Självreglering; Compliancefunktion; Regelefterlevnad; Compliance; Finansmarknadsrätt; Finansrätt; Finansmarknad; Finanskris; Finansinspektionen; FFFS 2005:1; Bankrätt; Baselkommittén; Kapitaltäckningsreglerna; Systemrisk; Sveriges riksbank; RIX; Den stora bankkrisen i Sverige; Den globala finanskrisen; FI Dnr-1784; Värdepappersmarknadsrätt; Straffrätt; Penningtvättsdirektiv; Penningtvättslagen; EU; Globalisering; Mellanstatlig institution; Compliance Function; Compliance Risk; Comparative Law; Fiscal Law; Financial Market; Financial Crisis; Lehman Brothers; Financial Services Action Plan FSAP ; Banking Law; The Basel Committee; European Banking Authority EBA ; Criminal Law; Money Laundering Directive; Financial Action Task Force FATF ; Anti-Money Laundering AML ; Customer Due Diligence CDD ; Countering the Financing of Terrorism CFT ; Know Your Customer KYC ; Politically Exposed Persons PEPs ; Globalisation; Intergovernmental Institutions; The London Whale Case; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Financial markets have a central role in a well-working society and a bank has a central role on a well-functioned financial market. The characteristic of a bank’s business contributes to the financial ecosystem and promotes stability on the financial market. The society is undeniably becoming more and more globalised. LÄS MER