Sökning: "basel"

Visar resultat 1 - 5 av 286 uppsatser innehållade ordet basel.

 1. 1. Bank capital and liquidity creation. An empirical study of the Scandinavian Banks

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Awais Shah; Said Lahiani; [2018-07-04]
  Nyckelord :liquidity creation; capital requirements; Basel III regulations; big and small banks; credit intermediation; Scandinavian countries;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Transition Matrices Conditional on Macroeconomic Cycles: A Portfolio Stress-Test Application

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jesper Karlsson; [2018-07-04]
  Nyckelord :Risk Management; Migration Analysis; Intensity Models; IFRS 9; Basel Accords; Portfolio Stress Test;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 3. 3. Comparing methods for identifying G-SIBs in Europe

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Emil Johnsson; [2018-07-04]
  Nyckelord :Risk Analysis; Basel Accords; Financial Regulation; Simulation Modeling; Volatility Forecasting; Risk Assessment; Bank Regulation;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 4. 4. The Adverse Effects of Stricter Capital Regulation on the SME Bank Lending Channel

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Rebecca Palm Ballesta; Fredrika Poole Bonnier; [2018-07-04]
  Nyckelord :SME; Bank Lending Channel; External Finance; Capital Regulation; Basel III; SME SF;

  Sammanfattning : MSc in Finance and Economics.... LÄS MER

 5. 5. Analys av den svenska företagsobligationsmarknaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alejandro Echeverri; [2018]
  Nyckelord :Corporate bonds; Capital structure; Bond market; Financing; Företagsobligationer; Kapitalstruktur; Obligationsmarknad; Finansiering;

  Sammanfattning : Efter finanskrisen 2008 blev bankerna mer restriktiva i sin utlåning till företag, vilket har resulterat i att företag söker alternativ finansiering via kapitalmarknaden. Utvecklingen kan härledas till implementeringen av den nya finansiella regleringen (Basel III). LÄS MER