Sökning: "bastards"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet bastards.

 1. 1. ”Run you bastards! I’m coming for you all!” : En narrativ och processretorisk analys av Tomb Raider

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Christoffer Wahlsten; [2016]
  Nyckelord :Procedural Rhetoric; Rhetoric; Video Games; Narrative Analysis; Tomb Raider; Lara Croft; Ludology; Characterization; Ludonarrative Dissonance; PC Games; Female Characters; Processretorik; retorik; TV-spel; narrativ analys; Tomb Raider; Lara Croft; ludologi; karaktärisering; ludonarrativ dissonans; datorspel; kvinnliga karaktärer;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sig – med utgångspunkt i en analys av spelet Tomb Raider (2013) – an frågan om hur karakterisering genomförs inom interaktiva dataspel. Wahlsten väljer att använda sig dels av Sonja K Foss metod för narrativ analys, dels av Ian Bogosts procedurala retorik för att visa hur karaktären Lara Croft konstrueras under loppet av spelet. LÄS MER

 2. 2. “Om jag är dömd en gång så är jag dömd för alltid för dem”. En studie om ungdomars uppfattning av polisens bemötande.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Louise Nyberg; Cecilia Pålsson; [2013]
  Nyckelord :communicative action; police quest; juveniles; attitude; mutual understanding; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : All cops are bastards, at least according to some youths in Malmö. Research shows that there is an overall trust in the Swedish Police amongst citizens, including youths. We therefore questioned ourselves why these juveniles are of another opinion. LÄS MER

 3. 3. Fantastiska världar och vad man hittar i dem. En undersökning av världar inom modern fantasylitteratur.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Joanna Libertson; [2012]
  Nyckelord :primär värld; världar; fantasy; sekundär värld; multiversum; magi; monster; raser; ondska; Spiderwick; Codex Alera; Dresden Files; Jonathan Strange Mr Norrell; Skuggorna i spegeln; Coraline; Stardust; Stravaganza; The Wheel of Time; The Gentlemen Bastards Sequence; Temeraire; Udda verklighet; The Inheritance Cycle; Den mörka materian; The Kingkiller Chronicles; Harry Potter; The Lies of Locke Lamora; Eragon; His Dark Materials; Guldkompassen; Northern Lights; The Golden Compass; The Name of the Wind; Butcher; Gaiman; Robert Jordan; Paolini; Pullman; Rowling; Tolkien; färgkodning; nutidsfantasy; drakar; alver; dvärgar; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen utgår ifrån frågeställningen: Vad är kännetecknande för världar/miljöer som förekommer inom modern fantasylitteratur? Syftet är att försöka upptäcka vilka element och strukturer som återfinns och hur de ser ut i förhållande till fantasyns genrekonventioner. För att ta reda på detta undersöks 16 fantasyböcker/-serier utgivna mellan 1990 och 2011. LÄS MER

 4. 4. Frigger tactics

  Master-uppsats, Konstfack/Keramik & Glas

  Författare :Simon Klenell; [2011]
  Nyckelord :glass; glass blowing; material culture; glas; materiell kultur;

  Sammanfattning : My work centers around the fact that I am a glassblower working with glass objects within a glasstradition. My BFA project from 2009 entitled ”the bastards have landed” was my first attempt atmapping out what that ultimately meant to me as a practitioner in a contemporary craft context. LÄS MER

 5. 5. De som avvek från normen : En studie av normalitet och avvikelse i Växjö fattigvårdsprotokoll för åren 1857-1919 - sett från ett barn-, familje- och maktperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Katharina Ekstrand; [2010]
  Nyckelord :Keywords: unmarried; married; bastards; foster children; repute; poorhouse; normality; abnormal; values; Nyckelord: Ogifta; gifta; oäkta barn; fosterbarn; vandel; fattigvård; normalitet; avvikande; värderingar;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med denna uppsats är att med hjälp av närläsning, analysera Växjö fattigstyrelses protokoll och föredragningslistor med rapporter. Ambitionen har varit att försöka urskilja vilka individer som var i kontakt med fattigvårdsstyrelsen och vilka ärenden de hade. LÄS MER