Sökning: "batman"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet batman.

 1. 1. RC Trough Bridges: A Parametric Study using FEM and an Analysis of their Current State

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :David Åkergren; [2021]
  Nyckelord :concrete; trough bridges; parametric study; FEM; BaTMan; ATENA; load eccentricity; compressive strength; tensile strength;

  Sammanfattning : There are approximately 4000 railway bridges in Sweden managed by the Swedish Administration of Transport (Trafikverket), of which a common construction type is the reinforced concrete (RC) trough bridge, which is a structure that consists of a slab carried by two longitudinal main beams which transfer loads towards the supports. A substantial amount of the RC trough bridge population is approaching the end of their service lives which consequently implies that the replacement of some of these bridges can be expected in the near future. LÄS MER

 2. 2. You get what you fucking deserve! : Karaktärsanalys av Joaquin Phoenix's porträttering av Joker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Dan E Jonsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Joaquin Phoenix gestaltning av karaktären Arthur Fleck i filmen Joker (Todd Phillips, 2019) prisades med en Oscar för bästa huvudroll. Filmen är en ursprungshistoria om den klassiska antagonisten till Batman och belyser de bakomliggande faktorer som bidrar till Arthur Flecks resa från offer till våldsverkare. LÄS MER

 3. 3. Hur rättvis rättskipning gestaltas genom dialog i Batman v Superman (2016) och Captain America: Civil war (2016)

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Ted Hammarling; [2020]
  Nyckelord :Superhjältar; legalitet; legitimitet; etik; Marvel Comics; DC Comics;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker superhjältefilmers syn på rättskipning, lag och rätt och därigenom representation av relationen mellan legalitet, legitimitet och etik. De två superhjältefilmerna jag utgår från är Batman v Superman och Captain America: Civil War. LÄS MER

 4. 4. A qualitative assessment of the effects of climate change on bridges

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Amina Arnautovic; [2020]
  Nyckelord :climate change; risk; bridges; qualitative assessment; klimatförändring; broar; kvalitativ bedömning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Climate change is a fact and the potential climate change impacts on infrastructure are necessary to examine to ensure the safety and performance of societies. The evidence for climate change is overwhelming, the changes have been observed and the projected future based on models indicate further change. LÄS MER

 5. 5. Med staden i förgrunden : Gotham City enligt Christopher Nolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Frans Wiklund; [2020]
  Nyckelord :urban studies; batman; gotham city; christopher nolan; the dark knight trilogy; auteurteori;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks den visuella gestaltningen av Gotham City i regissören Christopher Nolans The Dark Knight Trilogy med hjälp av en komparativ analysmetod. De berättelser som utspelat sig i Gotham och Batmans relation till staden har genom åren givit den en viss karaktär. LÄS MER