Sökning: "batsis"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet batsis.

  1. 1. The importance of CSR work in the petroleum industry : A study about the CSR work of OKQ8

    Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

    Författare :Jimmi Batsis; Joakim Cronfalk; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : På klimatkonferensen i Cancun år 2009 sattes det upp nya gemensamma klimatmål för världen. Dessa nya mål har lett till att Sverige i sin tur tagit fram egna målsättningar och delmål för att i slutändan få ett nettoutsläpp av växthusgaser som ligger på noll år 2050. LÄS MER