Sökning: "battered woman"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden battered woman.

 1. 1. SKUGGPANDEMIN: Socialarbetares bild av Covid-19 pandemins konsekvenser för våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Liza Englund; Azam Liravian Heidari; [2022-02-14]
  Nyckelord :battered woman; intimate partner violence; Covid-19; isolation; coercive control; Våldsutsatta kvinnor; mäns våld mot kvinnor; Covid-19 pandemin; isolering; makt och kontroll;

  Sammanfattning : The year 2020 turned out very differently than most expected. The Covid-19 pandemic incited stay-at-home directives, social distancing and other restrictions in a world-wide attempt to stop the spread of the virus. Early on, social workers and other professions recognised the danger of isolation for already vulnerable groups. LÄS MER

 2. 2. Hur kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation upplever bemötandet i vården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Corinne Gunnarsson; Gabriela Ortega Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Battered women; Encountering; Intimate partner violence; Nurse-patient relation; Shame; Bemötande; Sjuksköterska-patientrelation; Skam; Våld i nära relation; Våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att leva utan våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet. Utsatthet för våld i nära relation orsakar negativa hälsokonsekvenser däribland depression, ångest samt en ökad känsla av skam. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor som är utsatta för mäns våld i nära relationer : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Andersson Crnkic; Isabella Wolf; [2022]
  Nyckelord :Battered women; Nurse´s experience; Intimate partner violence; Men s violence against women; Nurse; Mäns våld mot kvinnor; Sjuksköterskan; Sjuksköterskans erfarenheter; Våld i nära relationer; Våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Världshälsoorganisationen har var tredje kvinna världen över någon gång under sin livstid varit utsatt för fysiskt och/eller sexuellt våld i nära relationer eller sexuellt våld av en icke känd förövare. Globalt sett är mäns våld mot kvinnor en av de största kränkningarna av de mänskliga rättigheterna. LÄS MER

 4. 4. Gender-based violence and the criminal system - When battered women fight back: the law of self-defense. : A single case study of the self-defense principle in a context of domestic violence in the United States

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Alexandra Leroi; [2022]
  Nyckelord :self-defense law; battered woman; imminency; reasonableness; duty to retreat;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the law of self-defense in the United States, in a context of domestic violence. The starting point is the work of Cynthia Gillespie, a US attorney whose groundbreaking work in 1989 shed light on the many legal obstacles battered women defendants face in Courts while pleading self-defense to homicide charges. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av och attityder till mötet med kvinnor som utsatts för våld i nära relation : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Mahnaz Yar; Sadia Mohamed; [2021]
  Nyckelord :Battered woman; Domestic violence; Intimate; Literature review; Nurses attitudes; Nurses experience; Partner violence.; Kvinnomisshandel; Litteraturöversikt; Sjuksköterskors attityd; Sjuksköterskors erfarenhet; Våld i nära relation;

  Sammanfattning : Background: Violence in a close relationship refers to various acts that can be repeated and systematic, it occurs through physical, mental, financial, sexual violence and abuse. the suffering. LÄS MER