Sökning: "batterers"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet batterers.

 1. 1. Barnets bästa i våld i nära relationer : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare förhåller sig till ärenden där barn upplever våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Lisa Hasselgren Hallberg; Johanna Nygård; [2019]
  Nyckelord :Domestic violence; social service; children; parental responsibility; batterers; Våld i nära relation; socialtjänst; barn; föräldraansvar; våldsutövare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att med utgångspunkt i ett fall där socialtjänsten fått kännedom om att en tidigare våldsutövare skaffat ny familj, undersöka och problematisera socialsekreterares förutsättningar, bedömningar och förhållningssätt i ärenden där barn riskerar att uppleva våld i nära relation. Genom detta ville vi få inblick i hur principen om barnets bästa tillämpas gentemot familjens rätt till privatliv. LÄS MER

 2. 2. Socialtjänstens behandlingsarbete för män som utövar våld mot kvinnor : En kvalitativ studie om vilken innebörd teori har för behandling

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Rebecca Nagle; [2012]
  Nyckelord :Män våld förklaringsmodeller teori behandling socialtjänst;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to increase the awareness of what significance models of explanation have for intervention programmes, aimed at perpetrators ofintimate partner violence, within the Swedish social services. The study is not gender neutral, it centres on male batterers in heterosexual relationships. LÄS MER

 3. 3. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer : var män med våldsproblem kan få professionell hjälp att ändra sitt våldsamma beteende i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Anna Schön; [2006]
  Nyckelord :Batterers; Violence; Manligt våld; Kartläggning; Stockholms län; Behandlingsverksamhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var dels att kartlägga vilken professionell hjälp våldsamma män kan få i Stockholms län samt hur dessa verksamheter förklarar problemet mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Undersökningen består delvis av webbaserad information samt sju halvstrukturerade intervjuer med verksamheter där alla var professionell utbildade i socialt arbete. LÄS MER