Sökning: "battery operated"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden battery operated.

 1. 1. Investigation of Battery Parameters for Li-ion Battery State of Health Estimation

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Camilla Söderhielm; [2021]
  Nyckelord :Lithium-ion battery; State of Health; low-temperature ageing; high-temperature ageing; ageing mechanisms; Litiumjonbatteri; hälsotillstånd; lågtemperaturåldring; högtemperaturåldring; åldringsmekanismer;

  Sammanfattning : Miljöpåverkan från konventionella förbränningsmotorer har bidragit till en övergång till elmotorer. I denna övergång spelar litiumjonbatterier en viktig roll som energilagringssystem, men på grund av sin reaktiva kemi kan de utgöra en säkerhetsrisk. LÄS MER

 2. 2. Efficient Security Protocol for RESTful IoT devices

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Karnarjun Kantharajan; Sahar Shirafkan; [2020]
  Nyckelord :Internet of Things IoT ; TLS 1.2 1.3; DTLS 1.2; OSCORE; CoAP; Security Protocols.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this thesis, we presented comparisons with respect to Energy Consumption, bandwidth, the Constraint application protocol (CoAP) transaction time and throughput for four different security protocols. We simulated and implemented the Datagram Transport Layer Protection (DTLS) version 1.2, Transport Layer Protocol (TLS) version 1.2 & 1. LÄS MER

 3. 3. Operation of battery energy storage system for frequency control of hydropower operated in island mode

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Amanda Hallblad; [2020]
  Nyckelord :Battery energy storage system BESS ; hydropower; microgrid MG ; operational strategies; frequency control; PowerFactory;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyse how a battery energy storage system (BESS) can support the frequency and voltage stability for an islanded microgrid containing a hydropower plant. Two different microgrids, both situated in Sweden, are evaluated. Modelling and dynamic simulations are conducted in the PowerFactory tool. LÄS MER

 4. 4. An Analysis of Fossil-free Alternatives for Swedish railway

  Master-uppsats, KTH/Transportplanering; KTH/Transportplanering

  Författare :Martina Komuhendo; Yuanjian Zhai; [2020]
  Nyckelord :fossil-free alternatives; railway; costs; environmental impact; AHP; Sweden.;

  Sammanfattning : The transport sector is a major contributor to the rise in global temperatures and emissions. The use of fossil fuel being one of the main drivers, most modes of transport are looking at alternatives to the limited and environmentally unsustainable fuels. LÄS MER

 5. 5. Kraftvärmeverk som elnätsreglering för laddfordonsladdning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Claes Hedström; [2019]
  Nyckelord :fjärrvärme; kraftvärme; elbilar; laddfordon; laddfordonsladdning; Borlänge; Falun;

  Sammanfattning : The use of plug-in electric vehicles (PEV) is rapidly growing in many countries. In Sweden the number of PEVs in the transport system grew from about 43 000 in December 2017 to almost 58 000 in July 2018. LÄS MER