Sökning: "battery"

Visar resultat 1 - 5 av 967 uppsatser innehållade ordet battery.

 1. 1. Energioptimering av mobila applikationer : En studie av potential i dynamiskt växlande färgscheman för OLED-skärmar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Andreas Lind; [2020]
  Nyckelord :Android; mobile applications; energy saving; OLED; Samsung; Galaxy; Android; mobila applikationer; energibesparing; OLED; Samsung; Galaxy;

  Sammanfattning : På de flesta av de mobiltelefoner som idag tillverkas så sitter det någon form av OLEDskärm. Dessa har till skillnad från LCD-skärmar en egenskap som gör att dess energiförbrukning påverkas markant beroende på vilka färger skärmen visar, där ljusa färger medför en högre energiförbrukning jämfört med när mörkare färger visas. LÄS MER

 2. 2. Techno-economic analysis of commercial battery storage systems in Northern Europe

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Albert Bergström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As the world looks to lower its need for fossil fuels, photovoltaics has been put forward as one of the proposed solutions. There is, however, one major drawback with the electricity production coming from photovoltaics – it is intermittent and rarely matches the electricity demand profile of society. LÄS MER

 3. 3. En studie av vilka brandtekniska krav som bör ställas på energilager innehållandes litiumjonbatterier

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Stefan Einer; Victor Engvall; [2020]
  Nyckelord :Litiumjon-batteri; termisk rusning; energilagringssystem; toxiska gaser; antändning; räddningstjänst; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : One of the most common batteries used for energy storage systems is the lithium-ion battery due to its high energy and power density as well as long service life. Despite this, research is falling behind in relation to how stationary energy storage systems should be regulated when it comes to fire protection requirements. LÄS MER

 4. 4. Integration of renewable energy storage into wind power plants in France

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Sarah Andree Denise Marie Watrin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : One of the main challenges with increasing renewable energy share in electricity distribution networks is the regulation of power quality and reliability due to the intermittent nature of certain renewable energy resources. In particular, in the cases of increased share of wind and solar power generation systems in electricity networks. LÄS MER

 5. 5. Communication Channel Measurement and Modeling for Inductive Wireless Power Transfer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Love Rosén; [2020]
  Nyckelord :Wireless power transfer; WPT; Qi Specification; Inductive coupling; Wireless charging; Channel modeling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Wireless Power Transfer (WPT) technology has experienced phenomenal success in the application of wireless charging of smartphones. With the Qi Specification becoming the dominant standard, wireless charging's convenience goes beyond cable-free charging to facilitate interoperability between chargers and devices from different vendors. LÄS MER