Sökning: "batymetrisk laserskanning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden batymetrisk laserskanning.

  1. 1. Strandfastigheters gränser : En studie av gränser i vatten.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik; Högskolan Väst/Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik

    Författare :Annika Gustafsson; André Jägerev; [2014]
    Nyckelord :Strandfastighet; strandfastigheter; batymetri; batymetrisk laserskanning; bathymetry; grön laser; enskilt vatten; allmänt vatten; HawkEye; Strandfastighet; strandfastigheter; batymetri; batymetrisk laserskanning; bathymetry; grön laser; enskilt vatten; allmänt vatten; HawkEye;

    Sammanfattning : Vattendrag och stränder graderades under 1700-1800-talet mycket lågt (impediment) då marken inte var odlingsbar. Samma mark är idag eftertraktad av människor för fritids- eller permanentboende i en lugn miljö. Problem kan idag uppstå vid gränssättningen av strandfastigheter som nybildas. LÄS MER