Sökning: "baugemeinschaft"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet baugemeinschaft.

 1. 1. BYGGEMENSKAP : NÄR ALLMÄNHETEN FÅR VARA MED OCH BYGGA (BO)STADEN. EN STUDIE AV KOMMUNENS ROLL I GENOMFÖRANDET AV BYGGEMENSKAPER.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julia von Hofsten; Jessica Hanna; [2017]
  Nyckelord :yggemenskap; baugemeinschaft; Tyskland; kommun; planeringspraxis; fysisk planering; stadsbyggande; kooperativt byggande; planmonopol; byggherre; makt; diskurs;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Byggemenskap som väg till god bostadsmiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lisa Hultberg; [2014]
  Nyckelord :byggemenskap; Baugemeinschaft; bostadsmiljö; brukarmedverkan; kooperativt bostadsbyggande; identifikation;

  Sammanfattning : Dagens bostadsbyggande tenderar att bli alltmer likriktat och boendealternativen därför inte tillräckligt varierade. Samtidigt individualiseras samhället; tjänster och varor förväntas vara anpassade för att svara optimalt mot individens krav. Även den egna bostaden innefattas av detta. LÄS MER

 3. 3. Byggemenskaper : Ett komplement till bostadsutvecklingen i Karlstad

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Robert Trell; Joakim Jansson; [2013]
  Nyckelord :Samhällsplanering; byggform; bostadsutveckling; mångfald; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Byggemenskap är ett begrepp, direkt översätt från tyskans ”baugemeinschaft”, som innebär att en grupp människor i egen regi planerar, låter bygga och använder en byggnad. Denna byggform som varit mycket framgångsrik i Tyskland sedan en tid, har så smått spridit sig till Sverige och resulterat i bl.a. LÄS MER

 4. 4. Rurbanism - en ny social rörelse? : stadsodling och byggemenskap i staden

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Cecilia Gustafsson; [2012]
  Nyckelord :Individualisering; Social rörelse; Rurbanism; Kollektivitet; Meningsskapande; Närhet till naturen;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur människor i en svensk storstad påverkas av exponering för miljöhot och en ökad medvetenhet om hur ett miljömässigt och hållbart liv kan uppnås. Jag har med stöd i Anthony Giddens, Ulrich Becks och Alberto Meluccis teorier, genom intervjuer och observationer hämtat exempel från aktuella alternativa storstadspraktiker som odling och byggemenskap. LÄS MER