Sökning: "bdsm"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet bdsm.

 1. 1. Kunskap är makt: en intervjustudie om bdsm-utövares upplevelser av terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Reid Lantto; [2020]
  Nyckelord :bdsm; terapi; bemötande; minoritetsstress; hbtq; transformativ forskning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur personer som utövar bdsm (bondage, disciplin, dominans, underkastelse, sadism, masochism) upplevde terapeu-tiskt bemötande när bdsm nämndes i terapi. Semi-strukturerade intervjuer genomför-des med 27 bdsm-utövare som hade erfarenhet av terapi. LÄS MER

 2. 2. Manus för makt och njutning: Intervjuer med unga vuxna BDSM-utövare analyserade utifrån teorin om sexuella script

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Fox Foxhage; [2020]
  Nyckelord :BDSM; unga vuxna; sexuella script; dramatistisk pentad; kvalitativ metod; intervjuer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhällsvetenskaplig och sociologisk forskning om BDSM (en paraplyterm för bondage/disciplin, dominans/underkastelse och sadomasochism) är ett växande område sedan slutet av 1990-talet. Forskning som fokuserar på yngre BDSM-utövare saknas dock. LÄS MER

 3. 3. Självupplevd effekt av pornografi : Pornografikonsumtion relaterat till realism, effekt och sexuell självkänsla

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Moa Wiklund; [2019]
  Nyckelord :Sexual explicit media; pornography consumtion; sexual self-esteem; percieved realism; gender differences;

  Sammanfattning : Pornografi har med internets framväxt blivit mer lättillgängligt och fått mer extrem karaktär. Forskning visar att pornografikonsumtion positivt korrelerar med riskbeteenden som sexuell aggression, men även genererar positiva självupplevda effekter hos individer genom exempelvis ökad sexuell självkänsla med bl.a. LÄS MER

 4. 4. Welcome to the city of spies : Singularly cross dressed

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för Konst (K)

  Författare :AnnaLeena Prykäri; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In my cross disciplinary practice I research the interconnections between topics of mental illnesses and BDSM. In this text I aimed to describe two research methods, out from something very complex — and to provide an insight, partly expose and display some selected fragments from the process of investigation. LÄS MER

 5. 5. Hjärta till hjärta: fetischisters livsvärldar, gemenskaper och självförståelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Larsson; Noah Saarela; [2018]
  Nyckelord :Fetishism; Sexuality; BDSM; Gender studies; Ethnography; Fetischism; Sexualitet; Genusvetenskap; Etnografi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Apart from the previous writings about fetishism within a paraphilic discourse in the medical and psychology fields, fetishism, from an individual perspective, is a rather under-studied field and somewhat of a blind spot in the adjoining field of BDSM-studies in both a Swedish and international context. Fetishism can be defined as the ability of feeling a sense of satisfaction when handling or being near a certain object or when being in a specific situation. LÄS MER