Sökning: "be-handlingsallians"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet be-handlingsallians.

  1. 1. Kärnan i förändring. : En litteraturöversikt avseende ungdomar i behandling.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Elias Sheikh; [2011]
    Nyckelord :Kriminogena behov; icke-specifika faktorer; specifika faktorer; riskfaktorer; be-handlingsallians; ungdomar; behandling; antisocialt beteende;

    Sammanfattning : Det finns betydande svårigheter i att urskilja vad det är som gör att en behandling fungerar. Behandlingsutfallet påverkas av olika faktorer och beroende på vilken infallsvinkel behandlingen har, antas olika angreppssätt. LÄS MER